a

Заштитник грађана Саша Јанковић и повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић заједно су данас поднели предлог Уставном суду да прогласи неуставном, као дискриминаторну, одредбу Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору према којој женама по сили закона престаје радни однос раније него мушкарцима.

Заштитник и повереница предложили су Уставном суду и да, док не донесе коначну одлуку о њиховом предлогу, обустави извршење појединачних аката који би били донети на основу оспореног члана Закона, а којима би женама био прекинут радни однос.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol