a

Заштитник грађана сматра да је потребно законом прописати обавезу звучног и визуелног снимања одговарајућим техничким средствима у случајевима:

• употребе средстава, односно мера принуде од стране полицијских службеника, комуналних полицајаца и запослених у службама за обезбеђење у заводима за извршење кривичних санкција;
• примене овлашћења којима се грађани лишавају слободе од стране полицијских службеника и комуналних полицајаца;
• саслушања осумњиченог у предистражном поступку од стране полицијских службеника.

Такође, како стоји у Иницијативи Заштитника грађана, потребно је законом уредити поступање са материјалом насталим звучним и визуелним снимањем.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol