a

Заштитник грађана подноси Влади и Народној скупштини Републике Србије иницијативу за стварање правног оквира којим ће се уредити процедуре поступања надлежних органа на оправдани захтев физичког лица ради прибављања података о идентитету лица (власника налога на друштвеним мрежама) када постоје околности које указују да је посредством друштвених мрежа учињено дело које се гони по приватној тужби.

Заштитнику грађана притужбама је указано да грађани према којима је путем „фиктивних“ налога на друштвеним мрежама почињено кривично дело, које се гони по приватној тужби, нису у могућности да кривично гоне починиоце, јер је податак о идентитету таквих лица могуће прибавити само уз налог суда, чиме им је повређено право на судску заштиту права зајемчених Уставом, као и право на уклањање последица које су повредом настале.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol