Заштитник грађана

е-БИЛТЕН

Април-Јун 2011

 

Трећа међунарона конференција омбудсмана за оружане снаге

 

 

Људска права су универзална и недељива, припадају сваком човеку. Истовремено, припадници и припаднице оружаних снага су пре свега грађани, а оружане снаге део институционалне и друштвене структуре. Природа њиховог посла намеће одређене посебности у начину остваривања слобода и права, али никако их не чини изузетим од остатка друштва, од других грађана, рекао је отварајући Трећ у међународн у конференциј у омбудсмана за оружане снаге заштитник грађана Саша Јанковић.

Конференцију која се бави ла  заштитом људских права припадника оружаних снага организовали су Заштитник грађана Републике Србије у сарадњи са Женевским центром за демократску контролу оружаних снага и уз помоћ Министарства одбране Републике Србије.

Опширније

15. април 2011.  

 

Заштитнику грађана уручен сертификат Националне институције за промоцију и заштиту људских права са „А“статусом

 

 

Председавајућа Међународног координационог комитета УН госпођа Рослин Нунан уручила је заштитнику грађана Републике Србије Саши Јанковићу сертификат о акредитацији Заштитника грађана као Националне институције за промоцију и заштиту људских права са “А” статусом за период од 2010. до 2015. године, на седници, која је одржана 17. и 18. маја 2011. године у Женеви.

Опширније

19. мај 2011.  

 

Уручена награда "Најевропљанин Србије" заштитнику грађана Републике Србије

 

 

Заштитнику грађана Саши Јанковићу уручена је награда "Најевропљанин Србије" у 2010. години за пројекат афирмације и унапређења институције Заштитника грађана.

Министар за државну управу и локалну самоуправу Милан Марковић је, уручујући награду, нагласио да је, четири године након оснивања, Заштитник грађана постао веома важна државна институција чији је кредибилитет неоспоран, а удео у учвршћивању и промовисању грађанских и људских права и слобода као тековина демократског друштва утканих у темељ европских вредности , неспоран.

09. мај 2011.  

 

Србија напредује у заштити грађанских права, али спорије од очекивања њених грађана

 

 

Од оснивања до данас у институцији Заштитника грађана регистровано 26 хиљада обраћања грађана. За непуне четири године, поднето је више од седам хиљада формалних притужби грађана. Поднели смо на десетине законских инцијатива-препорука за исправљање недостатака у раду јавне управе. Све то говори да Србија свакако напредује у дизању степена заштитите права грађана, али спорије од очекивња грађана, рекао је заштитник грађана Саша Јанковић, обраћајући се учесницима округлог стола посвећеног улози независних регулаторних тела у заштити грађанских права у Србији.

23. мај 2011.  

 

Делегација Хрватске у посети Заштитнику грађана

 

 

Институцију Заштитника грађана посетила је делегација представника Министарства здравства и социјалног старања Хрватске, Центра за социјални рад Загреба и НВО – Форум за квалитетно хранитељство деце. Колеге из Хрватске интересовала су искуства у раду институције Омбудсмана у вези са смештајем деце у хранитељске породице, могућности контроле остваривања права ове деце од стране Заштитника грађана, као и сродна питања у вези са усвојењем.

03. јун 2011.  

 

У Лесковцу представљен пројекат Електронски приступ Заштитнику грађана

 

 

Од понедељка, 13. јуна , грађани Лесковца ће из Народне библиотеке „Радоје Домановић“ два пута недељно у периоду од 11 до 13 часова моћи да путем видео линка успоставе контакт са запосленима из Стручне службе Заштитника грађана Републике Србије и путем живог, људског контакта поднесу притужбу на рад органа јавне власти, најавио је републички омбудсман Саша Јанковић у Лесковцу.

08. јун 2011.  

 

Дани омбудсмана у Новом Пазару

 

 

Заштитник грађана Саша Јанковић оценио је у Новом Пазару да се проблеми грађана Санџака не разлику од оних са којима се сусрећу становници широм Србије: “Ово је мултиетничка средина па се свакодневни проблеми људи од социјалних до економских чине сложенијим него у другим крајевима Србије. Томе доприноси и недовољна пажња држав е према овом региону".

01. април 2011.  

 

Заштитник грађана: већина захтева притвореника оправдано

 

 

Заштитник грађана Саша Јанковић оценио је да је највећи број захтева више од 800 притвореника који су протествовали у Окружном затвору у Београду оправдан, јер притвор често прате околности због којих та привремена мера представља неформалну казну пре суђења.

 
25. април 2011.  

 

Јанковић: Поступање Дома здравља Вождовац по препорукама Заштитника грађана пример добре праксе

 

 

Дом здравља Вождовац у Београду спровео је препоруке Заштитника грађана и вратио новац свим пацијентима (њих 54), којима је у периоду од 1. јуна 2010. године до 18. фебруара 2011. године наплаћена здравствена услуга у допунском раду, а била је обухваћена обавезним здравственим осигурањем.

Такође, Дом је обуставио допунски рад за који нема одобрење, а почео је и да без одлагања издаје потврде пацијентима којима у разумном року не може да пружи потребну здравствену услугу. Са том потврдом пацијенти се могу лечити на другом месту и трошкове лечења рефундирати.

Опширније

 
12. мај 2011.  

 

Заштитник грађана: Допунски рад у Клиничком центру Ниш обављан незаконито и неправилно

 

 

Заштитник грађана утврдио је да је у Клиничком центру Ниш незаконито и неправилно обављан допунски рад и затражио да накнаде за тај рад које је плаћао Републички завод за здравствено осигурање буду враћене у јавни фонд.

Републички омбудсман затражио је и да се утврди појединачна, лична одговорност у Клиничком центру и Републичком заводу за здравствено осигурање за незаконито организовање и плаћање допунског рада, и изрекну одговарајуће санкције.

Опширније

 
07. јун 2011.  

 

И поред утврђених неправилности Министарство финансија одбило препоруку Заштитника грађана

 

 

Одлука Министарства финансија да не спроведе препоруку Заштитника грађана и да одустане од наплате доприноса приватним предузетницама на трудничком боловању , значи инсистирање органа извршне власти да се закон примени неповољније по грађане, иако је надлежни државни контролни орган утврдио да је то погрешно , упозорава се у саопштењу Заштитник грађана.

Опширније
21. април 2011.  

 

Устав захтева равноправност и заступљеност полова и представника националних мањина у Народној скупштини

 

 

Заштитник грађана Саша Јанковић подсећа да Устав захтева да се у Народној скупштини законом обезбеди равноправност и заступљеност полова и представника националних мањина.

„То увек подразумева и примену посебних мера како би се та равноправност и заступљеност у пракси остварила, па и у изборном законодавству, а данас постоје критеријуми шта минимум равноправности значи“, став је републичког омбудсмана поводом актуелне дебате о Предлогу закона о избору народних посланика.

Опширније

16. мај 2011.  

 

И страживање Заштитника грађана у области остваривања права националних мањина

 

 

Заменик заштитника грађана за права националних мањина др Горан Башић обавестио је представнике националних савета да је Заштитник грађана покренуо истраживање у вези са остваривањем права националних мањина у областима културе и информисања,  које ће се у више фаза, реализовати у току 2011. године. На састанку је истакнут значај и договорена редовна сарадња националних савета и Заштитника грађана у свим фазама истраживања .

Опширније

13. април 2011.  

 

Промоција зборника “Националне мањине као фактор стабилности у међународним односима Хрватске и Србије”

 

 

Горан Башић, заменик заштитника грађана, говорио је на трибини поводом промоције зборника “Националне мањине као фактор стабилности у међународним односима Хрватске и Србије”, која је одржана на Институту друштвених наука.

Заменик заштитника грађана је навео да постоји потреба за успостављањем конзистентне мултикултуралне политике у овом подручју, као и потреба за помирењем етнокултурних идентитета. Такође, истакао је да је сарадња са земљама у региону од посебног значаја за решавање мањинских питања .

Опширније

06. мај 2011.  

 

Истраживање о дечјем просјачењу у Србији

 

 

Заштитник грађана је започео истраживање појаве дечјег просјачења у Републици Србији. Истраживање је део регионалног пројекта „Превенција експлоатације деце у Југоисточној Европи - проблем дечјег просјачења у Србији“ у коме, поред Заштитника грађана, учествују и институције омбудсмана Црне Горе и Аутономне Покрајине Војводина и Oмбудсман за децу Републике Српске, уз подршку међународне организације Save the Children Norway. Партнер Заштитника грађана у непосредном спровођењу истраживања је Удружење грађана Центар за интеграцију младих из Београда.

Опширније

07. април 2011.  

 

Нацрт закона о правима детета

 

 

Израда Нацрта закона о правима детета Радне групе Заштитника грађана оцењена је као пример добре праксе на састанку националних институција за заштиту људских права, 14. и 15. априла 2011. године у Бечу, у организацији ОЕБС. Спровођењем овакве врсте активности националне институције за заштиту људских права утичу на обликовање националног законодавства и тиме доприносе унапређењу људских права.

Опширније

20. април 2011.  

 

Mеђународни дан борбе против насиља над старијима

 

 

Према подацима Заштитника грађана, највећи број особа које полицији пријављују насиље у породици су жене, а међу старијим особама које пријављују породично насиље уочава се повећање броја мушкараца. Ова чињеница може да укаже на то да су они вероватно жртве својих млађих сродника, најчешће сопствене деце.

Опширније

15. јун 2011.  

 

Грађани Новог Пазара и Пријепоља лакше до Заштитника грађана

 

 

Заменик заштитника грађана  др Горан Башић представио је на конференцији за штампу у Матичној библиотеци "Вук Караџић" у Пријепољу програм "Електронски приступ Заштитнику грађана". Он је изјавио да се грађани Пријепоља, попут грађана и из других општина Србије, највише жале на повреду економских и социјалних права, али да су заступљене и притужбе на повреду грађанских права и права грађана на добру управу.

Опширније

24. јун 2011.  

 

Е лектронски приступ Заштитнику грађана и из локалних библиотека у Шиду, Свилајнцу и Бачкој Паланци

 

 

Заменица заштитника грађана Републике Србије Тамара Лукшић – Орландић представила  је 21. јуна у Бачкој Паланци пројекат Електронски приступ Заштитнику грађана и тиме је овај пројекат после Лесковца, Шида и Свилајнца и у овој општини заживео. Она је додала да је из Јужно – бачког округа омбудсману пристигла 331 притужба, а из Бачке Паланке само 12. То може значити или да грађани не знају за ову институцију, или да локална самоуправа, као први степен у одлучивању њихових права не прави грешке.

Опширније

14-21. јун 2011.  

 

Видео линком до Заштитника грађана из Димитровграда и Крушевца

 

 

Електронским приступом Заштитнику грађана желимо да приближимо грађанима ову институцију: омогућимо лакши приступ и непосреднији контакт са Стручном службом Заштитника грађана, изјавио је 29. јуна заменик Милош Јанковић на промоцији овог програма у библиотеци у Крушевцу.

Представљајући програм „Електронски приступ Заштитнику грађана“, 28. јуна 2011. године у локалној библиотеци у Димитровграду заменик заштитника грађана је истакао да овом приликом различите институције једног друштва заједно раде на остваривању једног циља, а то је унапређење права грађана.

Опширније

24. јун 2011.  

 

Саопштење Заштитника грађана поводом 1. маја Међународног празника рада

 

 

Несклад између прописима загарантованих и у пракси поштованих права запослених у Србији се олако толерише и оправдава, док поједини послодавци, поготово у мањим местима, злоупотребљавају масовну незапосленост и практично уцењују локално становништво да ради под било каквим условима, оцењено је у саопштењу Заштитника грађана поводом 1. маја, Међународног празника рада.

Опширније

29. јун 2011.  

 

Све тск и дан слободе медија

 

 

Светски дан слободе медија, 3. мај, Србија још једном дочекује без јасних сазнања о томе ко су инспиратори и извршиоци убистава и покушаја убистава новинара и без заокруженог медијског законодавства. Слобода медија и слобода јавне речи темељ су сваког демократског друштва, људских и грађанских права, а њихово пуно остварење није могуће док се не отклоне све претње новинарима и не уобличи чврст и јасан законски оквир који ће их штитити , каже се у саопштењу Заштитника грађана.

Опширније

03. јун 2011.  

 

Заштитник грађана поздравио одлуку Уставног суда о забрани Националног строја

 

 

Заштитник грађана поздравља одлуку Уставног суда о забрани Националног строја као нужну, одговорну и тешку, али упозорава да саме забране неће бити довољне да се суштински реши проблем екстремизама који угрожавају темељне људске и друштвене вредности .

Опширније

04. јун 2011.  

 

Заштитник грађана подржава захтеве Синдиката радника у просвети за исплату отпремнине просветарима у АП Војводини

 

 

Заштитник грађана размотрио је и у потпуности подржава захтеве Синдиката радника у просвети Србије да држава њиховим колегама са територије АП Војводине исплати законом предвиђене отпремнине, као што је већ исплатила просветним радницима из других делова Србије.

Опширније

15. јун 2011.  

 

После препорукa Заштитника грађана службеници Полицијске станице Стари град извинили се Иницијативи младих за људска права

 

 

Полицијска станица Стари град у Београду извинила се писаним путем Иницијативи младих за људска права поводом привођења групе активиста те организације, признавши да су „утврђени пропусти приликом примене полицијских овлашћења“. Извињење је уследило након што је Заштитник грађана утврдио да су начињени пропусти и упутио препоруку за њихово отклањање.

Опширније

21. јун 2011.  

 

Саопштење Заштитника грађана поводом Међународног дана подршке жртвама тортуре

 

 

Поводом 26. јуна, Међународног дана подршке жртвама тортуре, Заштитник грађана подсећа да Србија још није одредила орган који ће вршити функцију Националног механизма за превенцију тортуре, сходно обавези преузетој ратификацијом Опционог протокола уз Конвенцију Уједињених нација против тортуре.

Опширније

24. јун 2011.  

 

Међународни дан поноса

 

 

Поводом 27. јуна, Међународног дана поноса, Заштитник грађана указује на потребу институционалне подршке и  доследне  заштите и унапређења права  ЛГБТ особа.

Заштитник грађана и овога пута подсећа да у Србији постоји законска равноправност свих, без обзира на сексуалну оријентацију и родни идентитет. Истовремено указује и на неопходност заштите и унапређења права припадника ове популације од дискриминације, говора мржње, увреда и насиља, као и права на безбедно јавно окупљање.

Опширније

27. јун 2011.  

 

Заштитник грађана, Република Србија

Информације: телефон: 011/2068-100; адреса: Делиградска 16, Србија, Београд, zastitnik@zastitnik.rs,  www.zastitnik.rs