Заштитник грађана

е-БИЛТЕН

Јануар-Март 2012

Број обрaћања Заштитнику грађана у 2011.години повећан за 40 одсто  у поређењу са 2010.

 

Заштитник грађана Саша Јанковић предао, 15. марта  2012. године Народној скупштини Републике Србије Редовни годишњи извештај Заштитника грађана за 2011. годину. У извештају је између осталог оцењено да су се у појединим областима десили позитивни помаци од значаја за унапређење остваривања људских права, али да то ни издалека није довољно да би се превладало незадовољство грађана  изазвано незаконитостима и неправилностима које се испољавају  кроз корупцију, партијашење, неодговорност, неорганизацију, нестручност и незаинтересованост за обављање јавних послова и вршење јавних овлашћења према грађанима у складу са словом и духом закона. Заштитнику грађана обратило се прошле године 12130 грађана, 40 одсто више него претходне године.

Опширније

Извештај
16. март 2012.  

 

Мањине предложиле Јанковића за заштитника грађана

 

Посланичка група националних мањина у Скупштини Србије предложила је јуче да Саша Јанковић буде поново изабран за заштитника грађана, изјавио је јуче шеф те посланичке групе Балинт Пастор.

Опширније

17. март 2012.  

 

Упозорње медијских организација због опструкције власти према независним органима и институцијама

 

Мандат Заштитника грађана истиче у јулу. Процедура за избог новог или реизбор актуелног омбудсмана требало је одавно да почне, али се то није догодило. Са приближавањем избора умањују се изгледи да Заштитник грађана буде изабран пре истека мандата садашњем заштитнику Саши Јанковићу. То значи да би на неодређено време уместо Заштитника грађана са пуним капацитетом, Србија могла имати в.д. Заштитника грађана, чија независност ће бити ограничена каже се у саопштењу  медијских удружења.

Опширније

14. март 2012.  

 

Апел Куће људских права и демократије Скупштини Републике Србије

 

Савез удружења Кућа људских права и демократије скреће пажњу Народној скупштини Србије и другим доносиоцима одлука да је недопустиво да се питање измене Закона о Заштитнику грађана и избор Заштитника грађана још увек не налази на дневном реду Народне скупштине.

09. март 2012.  

 

Међународни стручни семинар о односу националних институција за људска права и парламената

 

Независност националних институција за људска права није привилегија, већ захтев и нужност који проистичу из тежње да заштита људских права не буде зависна од дневнополитичких прилика. Бити независан значи имати право и дужност да се деловање заснива на сопственим стручним и етичким надзорима, а не туђим налозима,рекао је Заштитник грађана Републике Србије Саша Јанковић на отварању дводневни Међународни семинар о односу националних институција за људска права и парламената, у Дому Народне скупштине.

22. фебруар 2012.  

 

Статус „правно невидљивих“ је питање остваривања основних људских права

 

О решавању статуса „правно невидљивих“ лица у Србији Заштитник грађана је припремио посебан Извештај и пред Владом Републике Србије је покренуо Иницијативу за измене и допуне Закона о ванпарничном поступку на основу којих лица која право на упис у матичну књигу рођених не могу да остваре у управном поступку, то могу да учине пред судом.

24. март 2012.  

 

Амандман Заштитника грађана на Предлог закона о допунама Закона о ванпарничном поступку

 

Заштитник грађана поднео је амандман на Предлог закона о допунама Закона о ванпарничном поступку како би се и организацијама цивилног друштва омогућило да правно невидљивим особама помажу у стицању правног идентитета.

Влада је претходно, на иницијативу Заштитника грађана, Скупштини упутила Предлог закона о допунама Закона о ванпарничном поступку којим се прописује да правно невидљиве особе, којих се процењује да у Србији има око 6.500, могу да пред судом докажу своје право на упис у матичне књиге.

05. март 2012.  

 

Решавање проблема правно невидљивих грађана

 

У Србији живи непознат број људи (процењује се на више од тридесет хиљада) без правног идентитета. То су особе које или никад нису биле уписане у матичне књиге рођених или су матичне књиге уништене или нестале. За правни систем државе та лица су „невидљива“ и због тога не остварују грађанска и друга права. На данашњем скупу у Дому Народне скупштине, који је организовао Заштитник грађана поводом свог извештаја о положају „правно невидљивих лица“ у Србији, омбудсман Саша Јанковић је навео да у Србији има 6.000 особа које нису уписане ни у матичне књиге рођених.

20. март 2012.  

 

Значај усвајања изменe и допунe Закона о ванпарничном поступку

 

Проблем „правно невидљивих лица“ постоји годинама и спречава више хиљада људи да остваре основна људска права. Заштитник грађана, стога сматра, да би Народна скупштина, без одлагања, требало да усвoји изменe и допунe Закона о ванпарничном поступку у делу који се односи на  састављање исправе о чињеници рођења.

Опширније

01. mart 2012.  

 

Учестало је испољавање расизма и ксенофобије према Ромима

 

Упркос томе што је нормативни основ заштите мањина у Републици Србији усклађен с међународним стандардима и сви облици дискриминације забрањени законима, пракса указује да има још пуно простора и потребе да се стање унапреди. Последњих година, само да подсетимо на случај у селу Јабука, расизам који је испољен приликом покушаја измештања нехигијенских ромских насеља, школе у које родитељи не уписују децу јер је у њима значајан број ученика ромске националности или ситуације када су у школама деца ромске националности била изложена вређању и физичким нападима,оцењујњ Заштитник грађана у саопштењу поводом Међународног дана  за елиминацију расне дискриминације.

Опширније

21. март 2012.  

 

Прихваћена Иницијатива Заштитника грађана за преиспитивање застарелости кривичног гоњења за кривично дело против полне слободе учињено према детету

 

Заштитник грађана изражава задовољство што је Предлогом закона о изменама и допунама Кривичног законика, који је Влада упутила Народној скупштини на усвајање по хитном поступку, уједно прихваћена и иницијатива Заштитника грађана за преиспитивање  застарелости кривичног гоњења за кривично дело против полне слободе, учињено према детету. Заштитник грађана је предложио да у случајевима кривичног дела против полне слободе учињеном према детету, застарелост дела почиње тећи од стицања пунолетства.

Опширније

07. фебруар 2012.  

 

Мишљење заштитника грађана о проблемима у раду Високог савета судства

 

Због низа околности, рад Високог савета судства у садашњем саставу постао нелегитиман. Заштитник грађана сматра да ВСС у таквим условима не може извршити уставну и законску дужност да гарантује независност и самосталност судова и судија, што је основ за законито и правилно остваривање права грађана на фер и правично суђење.

Заштитник грађана Саша Јанковић упутио је Мишљенје о проблемима  у раду Високог савета судства Високом савету судства, Народној скупштини и Влади Републике Србије.

Опширније

12. јануар 2012.  

 

Oмогућити потпуно и делотворно учешће особа са инвалидитетом у друштвеном и политичком животу

 

Надлежни државни органи би требало да предузму одговарајуће мере и активности из своје надлежности како би се особама са инвалидитетом омогућило да на потпун и делотворан начин учествују у друштвеном и политичком животу земље, каже се у Мишљењу Заштитника грађана упућеном Народној скупштини Републике Србије, Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, Министарству за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу, Републичкој изборној комисији и Покрајинској изборној комисији АП Војводина. Ове мере и активности би, по мишљењу Заштитника грађана, требало предузимати како у области нормативног уређивања, тако и у области практичне примене нормираног.

Опширније

06. март 2012.  

 

Заштитник грађана утврдио пропусте у раду  Службе за катастар непокретности Приштина

 

Заштитник грађана је утврдио да је Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Приштина, начинила пропуст у раду на штету грађанина, јер након захтева за издавање листа непокретности, пошто је утврдила да не може издати исправу, није донела решење о одбијању захтева са упутством о правном средству, што је у супротности са законским одредбама.

Оваквим поступањем Републичког геодетског завода грађанину је онемогућено покретање контроле и преиспитивања одлуке органа, односно, ускраћено му је  право на жалбу.

Опширније

07. март 2012.  

 

Осуђени са тешким менталним поремећајима смештени у неодговарајућим условима за лечење и третман

 

Заштитник грађана утврдио да је неправилним поступањем Управе за извршење кривичних санкција Министарства правде, одређени број осуђених са тешким менталним поремећајима смештен у заводе за извршење кривичних санкција у којима не постоје одговарајући услови за њихово лечење и третман, чиме су им повређена права на здравствену заштиту.

Опширније

10. фебруар 2012.  

 

Tортуру над осуђеником у Забели спровела службена лица

 

Заштитник грађана је утврдио да је осуђеник А. Б. био изложен тортури од стране службених лица у Казнено – поправном заводу Пожаревац - Забела, да повреде нису биле евидентиране у службеним књигама, да о томе није био обавештен управник затвора, као и да,  поред видљивих физичких повреда, није прегледан од стране лекара.

Опширније

03. фебруар 2012.  

 

Заштитник грађана утврдио пропусте у раду градских управа Ниша, Врања и Јагодине

 

Управа за грађанска стања и опште послове града Ниша, Секретаријат за општу управу града Врања – Матична служба Гњилане и Градска управа града Јагодине – Одељење за управу – Матична служба за општине Ђаковица и Дечани нису сагласно закону, по упису грађана у матичну књигу рођених, доставиле извод из матичне књиге надлежном органу ради одређивања јединственог матичног броја грађана, већ су упутиле грађане да сами подносe захтев полицијским станицама, како би остварили ово право. Овакво поступање поред тога што представља крајње некоректно понашање према грађанима, у великој мери је отежало већ довољно комплексан поступак остваривања права на лична документа.

Опширније

30. јануар 2012.  

 

Заштитник грађана очекује од Министарства просвете да обезбеди ангажовање већег броја асистената за подршку у образовању Рома

 

Заштитник грађана је мишљења да је недовољан број педагошких асистената у настави, да није одговарајуће решен њихов радно-правни статус, да опис посла и радни задаци педагошких асистената нису јасно  утврђени, као и то да не постоје критеријуми о оптималном и максималном броју ученика ромске националности са којим ће асистент остварити квалитетан рад.

Педагошки асистенти  за подршку образовању Рома ради остваривања бољих резултата ромских ученика уведени суСтратегијом за унапређивање положаја Рома који је донела Влада Републике.

Опширније

24. јануар 2012.  

 

Лоши услови смештаја затвореника

 

Заштитник грађана је утврдио низ неправилности у окружним затворима и казнено поправним заводима које се односе на услове смештаја затвореника. Контрола обављена у Казнено-поправном заводу у Нишу је показала да су у павиљону „Ц“ купатила руинирана, влажна, са  неодговарајућим санитарним уређајима и недовољном приватношћу. Тоалети и купатила су руинирана, влажна и без довољне приватности и у затвореном одељењу Окружног затвора у Новом Саду и Окружном затвору у Лесковцу.

Опширније

10. јануар 2012.  

 

Саопштење Заштитника грађана поводом обележавања 10. децембра, Међународног дана људских права

 

Заштитник грађана Саша Јанковић је оценио,  поводом Међународног дана људских права, да Србија сваког дана корача у правцу достизања загарантованих стандарда људских права, али да то за оне чија су права повређена није ни довољно брзо, ни довољно ефикасно.

Опширније

10. јануар 2012.  

 

Могућности јачања концепта родне равноправности у сектору безбедности

 

Заменица заштитника грађана Тамара Лукшић – Орландић учествовала је на конференцији на којој је промовисан пројекат Подршка интеграцији начела родне равноправности у реформу система безбедности на западном Балкану. Конференцију суорганизовали Министарство одбране Републике Србије у сарадњи са UNDP/SEESAC, које је и носилац пројекта.

Опширније

22. март 2012.  

 

Како сузбити насиље над женама и у породици

 

Уздржавање од примене телесних казни у васпитавању деце један од путева долажења до циља који ће значити нулту толеранцију на насиље.,рекла је  заменица заштитника грађана, Тамара Лукшић – Орландић на конференцији „Нови стандарди у заштити жена од свих облика насиља – у сусрет ратифкацији Конвенције Савета Европе о сузбијању и борби против насиља над женама и насиља у породици“, у организацији Аутономног женског центра.

Опширније

21. март 2012.  

 

Спровођење Стратегије за унапређење положаја Рома

 

Заменик заштитника грађана др Горан Башић разговарао је са представницима 17 локалних самоуправа о резултатима Извештаја Заштитника грађана о спровођењу Стратегије за унапређење положаја Рома.

Опширније

22. март 2012.  

 

Како унапредити положај особа са инвалидитетом

 

Заменик заштитника грађана др Горан Башић са сарадницима разговарао је са помоћником министра рада и социјалне политике Владимиром Пешићем о даљој сарадњи две институције у области унапређења заштите и остваривања права грађана са инвалидитетом.

Опширније

08. март 2012.  

 

Заменица заштитника грађана присуствовала свечаном обележавању 55 година постојања Прихватилишта за децу

 

Тамара Лукшић – Орландић, заменица заштитника грађана, присуствовала је прослави у Дечјем културном центру у Београду којом је симболично обележен улазак у 55. годину постојања Прихватилишта за децу, институције, која, иако формирана за потребе Београда, пружа уточиште и деци жртвама насиља, злостављања и занемаривањас, жртвама трговине људима, деци без родитељског старања, деци улице од 7 до 18 година из целе Србије.

Опширније

06. март 2012.  

 

Остваривање права националних мањина у општини Беочин

 

Остваривање права Рома у општинама и градовима се остварује с различитим резултатима и у већини места положај ове популације захтева хитне и систематске мере како би се отклониле последице сиромаштва, а често и дискриминације. Имајући у виду проблеме са којима се суочавају грађани ромске националности Заштитник грађана је наставио са пријемом притужби у ромским насељима у општини Беочин у којој живи око 1.200 Рома.

Опширније

02. март 2012.  

 

Дебата о људским правима, новом кривичном законодавству и новој казненој политици

 

Сагледавање реформи кривичног законодавства била је једна од главних тема дебате „Људска права, ново кривично законодавство и нова казнена политика“, која је одржана 29. фебруара 2012, године. Дебату су, у оквиру пројекта Демократски политички форум, организовали Центар за демократију и фондација Фридрих Еберт. У расправи су учествовали председник Политичког савета Демократске странке Драгољуб Мићуновић, министарка правде Снежана Маловић, заштитник грађана Саша Јанковић, професор Момчило Грубач и други.

Опширније

29. фебруар 2012.  

 

Заштитник грађана примио известиоца Комитета за једнакост и недискриминацију Савета Европе

 

Заштита права и унапређење положаја жена у Србији је перманентан процес и  одликује га известан напредак, пре свега у у стварању нормативног оквира који уређује ову област, изјавио је заштитник грађана Саша Јанковић у разговору са известиоцем Комитета за једнакост и недискриминацију Савета Европе Жан – Шарлом Гардетом, и додао да не можемо, међутим, занемарити реалне проблеме са којима се жене у нашој земљи свакодневно сусрећу. Притужбе грађанки упућене институцији Заштитника грађана указују на чињеницу да се женама у односу на мушкарце, чешће крше права на рад и социјалну заштиту, као и да даље бележимо велики број жена, жртава, породичног насиља.

Опширније

28. фебруар 2012.  

 

Заштитник грађана донео Одлуку о сарадњи са удружењима у области Националног механизма за превенцију тортуре

 

На основу Јавног позива за избор удружења и извештаја Комисије за избор удружења Заштитник грађана је донео Одлуку о удружењима са којима ће ова институција сарађивати у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре. Са овим удружењима Заштитник грађана ће закључити појединачне споразуме о сарадњи у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре.

Опширније

26. јануар 2012.  

 

Извештај о активностима Националног механизма за превенцију тортуре пред Подкомитетом УН

 

Заштитник грађана је 26. јануара 2011. године упутио извештај Поткомитету за превенцију тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака Уједињених нација (Поткомитет) који садржи информације о свим активностима Националног механизма за превенцију тортуре у последњих шест месеци, од када је Заштитник грађана одређен  да обавља послове Националног механизма.

Опширније

26. јануар 2012.  

 

Заштитник грађана, Република Србија

Информације: телефон: 011/2068-100; адреса: Делиградска 16, Србија, Београд, zastitnik@zastitnik.rs,  www.zastitnik.rs