Заштитник грађана

е-БИЛТЕН

Јул-Септембар 2013

Потпуније поштовање права грађана и већа одговорност у раду органа власти предуслови за остваривање свих државних и друштвених циљева

 

Министар без портфеља задужен за европске интеграције Бранко Ружић и заштитник грађана Саша Јанковић оценили су данас да су потпуније поштовање права грађана и већа одговорност у раду органа власти предуслови за остваривање свих државних и друштвених циљева, и да усвајање и примена европских стандарда кроз процес придруживања најбрже води до резултата..

Опширније

23. септембар 2013.  

 

Надлежни да утврде одговорност и санкционишу ново шиканирање грађана

 

Заштитник грађана Саша Јанковић оцењује да најновија дешавања поводом рачуна за утрошену електричну енергију, који не садрже елементарни податак - обавештење о висини преплаћеног износа, нити напомену да су за наведене износе аутоматски умањена нова дуговања потрошача - представљају кршење права грађана – потрошача и корак у назад у квалитету рада администрације.

Опширније

21. септембар 2013.  

 

Држава саучествује у кршењу права радника којима послодавци не уплаћују доприносе за здравствено и пензијско осигурање

 

Држава Србија саучествује у кршењу права радника Индустрије машина и трактора у реструктурирању (ИМТ) и Индустрије мотора Раковица у реструктурирању, као и хиљада других радника којима послодавци годинама не уплаћују законом прописане доприносе за здравствено и пензијско осигурање, оценио је данас Заштитник грађана Саша Јанковић после недавног састанка са синдикалним представницима из ИМТ-а и Раковице.

Опширније

19. септембар 2013.  

 

Дужност просветне инспекције да своја надзорна овлашћења спроводи правилно, ефикасно и у границама овлашћења, а са посебном пажњом и нарочитом хитношћу када постоји сазнање о могућој повреди права детета

 

Заштитник грађана утврдио да просветна инспекција града Београда, у више случајева, није правилно вршила инспекцијски надзор. Просветни инспектори пропуштали су да правилно и потпуно утврде све битне чињенице и предузму  мере из своје надлежности ради отклањања констатованих неправилности и обезбеђивања услова да школе поступе по налозима датим у инспекцијским надзорима.

16. септембар 2013.  

 

Заштитник грађана и Повереница за заштиту равноправности: Парада поноса да протекне безбедно и без инцидената

 

На састанку код заштитника грађана Саше Јанковића, министарка здравља проф. др Славица Ђукић-Дејановић, председник Одбора за здравство Народне скупштине проф. др Душан Милисављевић, директор Републичког фонда за здравствено осигурање проф. др Момчило Бабић, директорка Агенције за борбу против корупције Татјана Бабић и републички омбудсман сагласили су се о следећем:

14. септембар 2013.  

 

Дужност је државних органа, а не запослених, да успоставе пуно поштовање гарантованих права радника

 

Заштитник грађана Саша Јанковић подржао је план министра привреде Саше Радуловића о снижавању стопе доприноса и других намета на послодавце, престанку толеранције на црно тржиште рада и успостављању апсолутне финансијске дисциплине у плаћању доприноса за пензијско и здравствено осигурање.

10. септембар 2013.  

 

Неефикасно и неблаговремено поступање Центра за социјални рад Неготин у заштити права и интереса детета представља грубо кршење начела брзог,делотворног и успешног пружања услуга социјалне заштите и стандарда стручног рада

 

Непредузимањем мера ради изградње и очувања већ нарушених личних односа детета са родитељем са којим не живи, а имајући у виду подложност урушавању емоционалне повезаности детета и родитеља услед негативног утицаја протока времена, додатно се погоршавају услови за правилан развој детета и остваривање његових права, упозорава Заштитник грађана упућујући препоруке Центру за социјални рад Неготин.

06. септембар 2013.  

 

Администрацијa у служби остваривање права грађана – критеријум успешности Владе

 

Заштитник грађана Саша Јанковић саопштава да ће један од критеријума за успех Владе у новом саставу бити колико ће успети да администрацију деполитизује, рационализује, учини одговорнијом и тако је стави у службу остваривања права грађана.

05. септембар 2013.  

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја дужно је да врши надзор над правилним спровођењем свих активности које чине процес образовања

 

Такмичења и смотре ученика део су образовног процеса, представљају законом прописану активност школе, један су од критеријума вредновања и рангирања постигнућа ученика у процесу образовања и стога морају бити подложни контролним овлашћењима Министарства просвете, науке и технолошког развоја, указао је Заштитник грађана упућујући Министарству препоруке ради отклањањa утврђених пропуста у раду.

Опширније

04. септембар 2013.  

 

Обавеза и одговорност у спровођењу начела инклузивног образовања и васпитања

 

Заштитник грађана, на почетку 2013/2014 школске године, подсећа државне органе, установе образовања, здравља и социјалне заштите, органе општина и градова и друге органе и организације и установе на обавезе и одговорности у спровођењу начела инклузивног образовања и васпитања.

Опширније

02. септембар 2013.  

 

Извештаји Заштитника грађана о посети окружним затворима Неготин и Краљево са одговорима органа

 

Тим Националног превентивног механизма, кога су чинили представници Заштитника грађана и удружења Београдски центар за људска права, обавио је 29. маја и 14. новембра 2012. године посете окружним затворима Неготин и Краљево.Том приликом сачињени су извештаји о посети са препорукама у циљу отклањања утврђених недостатака који могу довести до појаве тортуре, нељудског или понижавајућег поступања.

Документи:
Извештај о посети Окружном затвору Неготин
Одговор Окружног затвора Неготин о поступању по препорукама
Извештај о посети Окружном затвору Краљево
Одговор Окружног затвора Краљево о поступању по препорукама
30. август 2013.  

 

Још један пример када је због одсуства сарадње полиције, здравствене установе и центра за социјални рад партнер убио жену

 

Заштитник грађана је поводом случаја партнерског насиља које је В.M. у дужем периоду вршио над С.Б. а које се завршило убиством жртве, утврдио пропусте у раду Полицијске управе у Панчеву и Опште болнице Панчево и органима упутио препоруке  како би отклонили уочене пропусте у раду.
Центру за социјални рад Ковачица, који су други органи пропустили да обавесте о насиљу, Заштитник грађана је упутио превентивну препоруку, како би се што скорије приступило склапању споразума о сарадњи између свих носилаца система заштите од насиља у породици у оквиру локалне заједнице.

Документи:

Утврђење и препоруке Заштитника грађана

Одговор Полицијске управе Панчево

22. август 2013.  

 

Мишљење Заштитника грађана "Електродистрибуцији Београд"

 

Потребно је да ,,Електродистрибуција Београд" д.о.о. Београд, у свом будућем раду, без одлагања обавештава купце електричне енергије о свим сметњама или оштећењима на мерним уређајима, предузима хитне мере за њихово отклањање, као и да купце електричне енергије на јасан и недвосмислен начин упозна са начином обрачуна електричне енергије у случају када се утврди да мерни уређај није исправно функционисао, каже се у Мишљењу Заштитника грађана.

Документи:

Мишљење Заштитника грађана

16. август 2013.  

 

Стручна служба Заштитника грађана: Притужба Заштитнику грађана не подноси се на страначким конференцијама за штампу

 

Поводом позива који су на данашњој конференцији за штампу функционери Демократске странке упутили заштитнику грађана Саши Јанковићу, тражећи од њега да реагује у случају бившег министра и члана ДС Саше Драгина, Стручна служба заштитника грађана подсећа да се притужба Заштитнику грађана не подноси на страначким конференцијама за штампу, већ у складу са Законом о Заштитнику грађана писаном притужбом, или усменом предајом на записник у Стручној служби.

16. август 2013.  

 

Заштитник грађана утврдио пропусте у раду Економске школе из Куршумлије у заштити ученика од насиља и злостављања, којем је био изложен због своје другачије сексуалне оријентације

 

Заштитник грађана упутио препоруке Економској школи у Куршумлији, јер је пропуштала да заштити свог ученика С.Р. од насиља, злостављања и занемаривања коме је био изложен у дужем временском периоду због своје другачије сексуалне оријентације и због чега је морао да напусти редовно школовање. Школа није ученика правилно заштитила ни када је приликом полагања ванредног испита, поново претрпео насиље групе ученика у згради Школе.

13. август 2013.  

 

Седница скупштинског одбора за здравље и породицу: Без пластичних здравствених књижица до 2016. године

 

Министарство здравља ће у најскоријем року тражити измену закона, којим ће се издавање пластичних здравствених књижица померити са 2014. на 2016. или 2017. годину, речено је на седници Одбора за здравље и породицу Народне скупштине.

Опширније

12. август 2013.  

 

Заштитник грађана упутио Мишљење Министарству унутрашњих послова и Министарству рада, запошљавања и социјалне политике

 

Министарство рада запошљавања и социјалне политике и Министарство унутрашњих послова, ни након двадесет месеци од усвајања Закона о пребивалишту и боравишту грађана, нису уредила и успоставила ефикасан поступак пријаве пребивалишта лица на адреси центра за социјални рад, у случајевима када не може да се пријави ни по ком другом законом утврђеном основу, каже се у Мишљењу Заштитника грађана.

Документи:

Мишљење Заштитника грађана

Опширније

05. август 2013.  

 

Национални савет Словака свечано обележио деценију од оснивања

 

Национални савет словачке националне мањине у Србији обележио је десету годишњицу оснивања и рада свечаном седницом на којој су уручене награде и признања заслужним појединцима и институцијама. Председница словачког националног савета Ана Томанова Маканова уручила је Заштитнику грађана бронзану плакету Националног савета словачке националне мањине у Србији за изузетан допринос у раду.

Опширније

02. август 2013.  

 

Делегација ЕУ: Пластичне здравствене картице са чипом нису обавеза Србије за придруживање ЕУ

 

Заштитник грађана данас је затражио седницу скупштинског Одбора за здравље и породицу како би се питања око замене здравствених књижица одговорно и институционално решила, пошто му је Делегација ЕУ у Србији потврдила да замена постојећих националних здравствених књижица пластичним картицама са чипом није обавеза Србије према ЕУ у процесу придруживања.

Опширније

01. август 2013.  

 

Електронске здравствене књижице неће бити обавезне

 

Грађани неће бити обавезни да мењају старе папирне за нове пластичне здравствене легитимације, једногласно је закључено на данашњем састанку представника Републичког фонда здравственог осигурања, министарке здравља Славице Ђукић Дејановић, повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуба Шабића, директорке Агенције за борбу против корупције Татјане Бабић и домаћина састанка, заштитника грађана Саше Јанковића.

Опширније

16. јул 2013.  

 

Побољшање положаја особа са инвалидитетом једино уз сервисе подршке локалне самоуправе

 

У сарадњи са Канцеларијом Високе комесарице за људска права УН и уз подршку Амбасаде Краљевине Норвешке, Заштитник грађана је организовао састанак посвећен остваривању права особа са инвалидитетом у Борском, Браничевском и Зајечарском округу. Локалне самоуправе у овим окрузима, спорадично обезбеђују сервисе подршке особама са инвалидитетом, али нису усвојиле акционе планове и одлуке на основу којих систематично, у складу са законом организују, спроводе и развијају мере социјалне заштите, пружања услуга и подршке особама са инвалидитетом.

Опширније

23. јул 2013.  

 

Заштитник грађана о слободи изражавања

 

Слобода изражавања је једна од најстаријих, али и најосетљивија област људских права и слобода, изјавио је данас заштитник грађана Саша Јанковић, аутор текста „Слобода изражавања“ у публикацији Асоцијације независних електронских медија (АНЕМ) "Мониторинг медијске сцене у Србији". Међутим, код нас је ово људско право мало познато.

Опширније

10. јул 2013.  

 

Органи јавне власти остварују висок степен сарадње са Заштитником грађана, али не у мери којом можемо бити задовољни

 

Заштитник грађана учествовао је данас на конференцији „Грађанска права у Србији: улога Народне скупштине и независних институција“, коју је поводом Европске године грађана организовала Народна скупштина Републике Србије.

Опширније

04. јул 2013.  

 

Средњошколци подржавају дискриминацију ЛГБТ особа

 

ЛГБТ популација у Србији и даље се суочава са дискриминацијом и нетолеранцијом, а у томе се истичу средњошколци, међу којима би око 80 одсто подржало дискриминацију над особама другачије сексуалне оријентације, показало је годишње истраживање удружења Лабрис, које је данас представљено у институцији Заштитника грађана.

Опширније

03. јул 2013.  

 

Велики значај прекорачене сарадње за   остваривање права националних мањина

 

Представљајући резултате рада Заштитника грађана на Регионалној конференцији „Анализа постигнутих промена у ромској заједници од 2005. до 2013. године“ у Шапцу, заменик заштитника грађана др Горан Башић истакао је да је неопходно јачати прекограничну сарадњу у циљу прикупљања информација и искустава других земаља у интеграцији Рома, као и то да је државна стратегија постигла одређени напредак који не би требало да буде повод за уљуљкивање у успесима него разлог за преиспитивање постигнутог, истицање добрих пракси и отклањање пропуста.

Опширније

03. јул 2013.  

 

Заштитник грађана Саша Јанковић: Слобода јавног иступа неодвојива је од институције омбудсмана, а препоруку шта учинити у просвети због пропуста већ је дала јавност

 

Слобода јавног иступа неодвојива је од институције омбудсмана, а препоруку шта учинити у просвети због пропуста већ је дала јавност.

Пропусте је Заштитник грађана констатовао на основу свима познатих, неспорних чињеница - званичне, јавно објављене Одлуке Републичке комисије за организовање стручног испита и закона и прописа Републике Србије објављених у Службеном гласнику.

Опширније

01. јул 2013.  

 

Заштитник грађана, Република Србија

Информације: телефон: 011/2068-100; адреса: Делиградска 16, Србија, Београд, zastitnik@zastitnik.rs,  www.zastitnik.rs