Заштитник грађана

е-БИЛТЕН

Јул-Септембар 2015

Јавне препоруке за разрешење министра одбране и директора ВБА

 

Заштитник грађана Саша Јанковић поднео је данас, на основу законског овлашћења, јавнe препоруке надлежним органима да министра одбране Братислава Гашића и директора Војнобезбедносне агенције Петра Цветковића разреше дужности, због њихове одговорности за незаконит и неправилан рад својих органа и несарадњу са Заштитником грађана у вези са инцидентима током прошлогодишње Параде поноса.

Опширније

21. септембар 2015.  

 

Одговор Генералног секретаријата председника Републике на препоруку о смени директора ВБА

 

Генерални секретаријат председника Републике обавестио је данас Заштитника грађана да је председник Републике упутио захтев министру одбране да размотри и предложи одговор на јавну препоруку Заштитника да председник разреши директора Војнобезбедносне агенције.

Закон о Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији прописује да директоре ВБА и ВОА и њихове заменике поставља и разрешава председник Републике указом на предлог министра одбране, ако се ради о професионалном војном лицу, што директор ВБА јесте.

Опширније

22. септембар 2015.  

 

Подршка невладиних организација препорукама за смену министра одбране и директора ВБА

 

Јавне препоруке за разрешење министра одбране Братислава Гашића и директора ВБА Петра Цветковића је подржало 52 невладине организације у Србији, оцењујући да се „неиспуњавањем ових препорука обесмишљава институција Заштитника грађана и остали независни државни органи и крше принципи демократске цивилне контроле оружаних снага.“

Опширније

24. септембар 2015.  

 

Председник Европског парламента подржао рад Заштитника грађана

 

Заштитник грађана Саша Јанковић разговарао је данас са председником Европског парламента Мартином Шулцом о актуелним темама из области владавине права и људских права.

Шулц је исказао посебно интересовање за досадашње активности Заштитника грађана и пружио пуну подршку даљем раду овог независног органа.

15. јул 2015.  

 

Слобода изражавања и слобода медија изузетно важни за европску перспективу Србије

 

Заштитник грађана Саша Јанковић и повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић разговарали су данас са експертом Европске уније професором Волфгангом Бенедеком и Кристосом Макаридисом, замеником шефа јединице за Србију у Директорату за проширење Европске комисије, о унапређењу слободе изражавања и слободе медија у Србији.

Оцењено је да је напредак у овој области од изузетне важности за приближавање Србије Европској унији.

Саша Јанковић је нагласио да је веома битно да Србија што пре отвори приступна поглавља која се тичу поштовања људских права и слобода.

10. јул 2015.  

 

Изјава заштитника грађана Саше Јанковића о сусрету са немачком канцеларком Ангелом Меркел током вечере чији је домаћин био председник Владе Александар Вучић

 

Немачка је једна од ретких европских земаља која нема националног омбудсмана и канцеларка Меркел се посебно интересовала како је у Србији уређен уставни положај, независност и одговорност ове институције, али пре свега колико ми се грађани Србије обраћају, на шта се највише жале, колико имам сарадника и како решавам случајеве.

Говорили смо и о значају цивилног сектора, са чијим представницима она данас има састанак. Истакао сам да Влада организације цивилног друштва треба да посматра као највећег савезника на путу ка вредностима које је сама утврдила као политички циљ, али и као корективни фактор неопходан у сваком стабилном демократском друштву.

09. јул 2015.  

 

Заштитник грађана доставио МУП-у Мишљење на Нацрт закона о полицији

 

Нацрт закона о полицији нужно је унапредити, наведено је у мишљењу о нацрту тог закона, које је данас Заштитник грађана доставио Министарству унутрашњих послова.

У мишљењу је оцењено да су поједина битна питања уређена на начин штетан за остваривање права грађана (и припадника полиције), за правну сигурност и примену закона.

17. август 2015.  

 

Заштитник грађана упутио амандмане на Предлог закона о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору

 

Заштитник грађана упутио је данас надлежном одбору Народне скупштине амандмане на Предлог закона о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору како би се заштитила независност свих државних органа који по Уставу и закону послове заштите права грађана и контроле других органа и организација морају да раде независно, а не само оних које је Влада обухватила својим предлогом.

28. јул 2015.  

 

 Иницијатива за враћање Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору на поновно одлучивање

 

Заштитник грађана, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Повереник за заштиту равноправности и Агенција за борбу против корупције поднели су данас председнику Републике Томиславу Николићу иницијативу за враћање Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору на поновно одлучивање у Народну скупштину.

Опширније

17. јун 2015.  

 

Предлог за оцену уставности одредбе Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору поднет Уставном суду

 

Заштитник грађана Саша Јанковић и повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић заједно су данас поднели предлог Уставном суду да прогласи неуставном, као дискриминаторну, одредбу Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору према којој женама по сили закона престаје радни однос раније него мушкарцима.

Опширније

30. септембар 2015.  

 

 

Градске управе Крагујевца и Београда делимично поступиле по препорукама Заштитника грађана

 

Градска управа Града Крагујевца и Секретаријат за образовање и дечју заштиту Градске управе Града Београда извршили су део препорука Заштитника грађана које се тичу финансирања делатности предшколских установа и обезбедили да се учешће корисника у финансирању делатности предшколских установа обрачунава у законском износу од 20%. Секретаријат Града Београда је, поступајући по препорукама Заштитника грађана, предузео мере и за детаљније уређење структуре економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама.

Опширније

10. септембар 2015.  

 

РФПИО дужан да донесе појединачна решења за нови начин исплате пензија

 

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање (РФПИО) у обавези је да у извршењу Закона о привременом уређивању начина исплате пензија, у сваком конкретном случају, по службеној дужности, донесе одговарајући управни акт - решење, којим ће утврдити нов начин исплате пензије. Истим актом, обавестиће корисника пензије како је дошло до умањења пензије и истовремено му омогућити коришћење Уставом и законом гарантовано право на жалбу или друго правно средство против одлуке којом се одлучује о његовом праву, стоји у Мишљењу са препорукама Заштитника грађана које је упућено РФПИО.

Опширније

02. јул 2015.  

 

Осуђеном лицу немаром службеника продужени дани у затвору

 

Окружни затвор у Прокупљу нетачно је у записник о пријему лица на извршење казне затвора уписао дан када се осуђени јавио, чиме је за један дан дуже био лишен слободе него што је требало, утврдио је Заштитник грађана.

Опширније

01. јул 2015.  

 

Неопходно прецизно уредити начин, услове и критеријуме за извођење двојезичне наставе

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је пре доношења одлуке о организацији двојезичне наставе на српском и босанском језику, требало правно да уреди начин и услове за реализацију наставе. Такође, доношењем подзаконског акта прецизно би се одредили критеријуми у вредновању и праћењу школовања ученика на матерњем језику, стоји у Мишљењу са препорукама Заштитника грађана.

Опширније

16. јул 2015.  

 

Извештај о посети Геронтолошком центру „Шабац“

 

Геронтолошки центар „Шабац“у Шапцу поступио је по препорукама тима Националног превентивног механизма (НПМ) које се односе на унапређење смештајних услова, смањење броја корисника у појединим собама, интензивирање програмских активности према зависним корисницима и успостављање евиденција о притужбама, молбама и жалбама корисникa.

Опширније

01.јул 2015.  

 

Окружни затвор у Новом Саду дужан да обезбеди здравствену заштиту свим осуђеницима

 

Служба за здравствену заштиту Окружног затвора у Новом Саду, у непримерено дугом трајању, није предузимала све потребне радње ради пружања и обезбеђивања здравствене заштите притужиоцу, утврдио је Заштитник грађана.

Опширније

03. јул 2015.  

 

Објекте у Неготину адаптирати и према потребама особа са инвалидитетом

 

Општина Неготин није предузела потребне мере како би објекте у јавној употреби, који су у власништву локалне самоуправе, учинила приступачним особама са физичким, сензорним и интелектуалним инвалидитетом, утврдио је Заштитник грађана.

Опширније

31. август 2015.  

 

Неправилан рад Градске упрaве Лесковца

 

Градска управа града Лесковца, Управа за урбанизам, грађевинске, комунално – стамбене послове, саобраћај и путеве није предузела све неопходне мере у циљу спровођења решења о обезбеђењу суседних објеката, затварању градилишта и рушењу, што је имало за последици настанак и увећање штете на имовини притужилаца, утврдио је Заштитник грађана. Истовремено, Градска управа града Лесковца није остварила одговарајућу сарадњу са Заштитником грађана у поступку контроле правилности и законитости њеног рада.

Опширније

25. август 2015.  

 

Школа и центар за социјални рад неадекватно реаговали на вршњачко насиље

 

Основна школа „Ђорђе Крстић“ и Градски центар за социјални рад у Београду нису правилно и на ефикасан начин пружили помоћ и подршку ученику са развојним тешкоћама и његовој породици нити су предузели мере како би заштитили децу од вршњачког насиља. Овим пропустима су допринели учвршћивању штетних облика понашања код детета, његовог одбацивања од стране вршњака и штетних последица код деце жртава вршњачког насиља, утврдио је Заштитник грађана.

Опширније

25. август 2015.  

 

Јанковић: Укидање двојезичних табли противно очувању језичког идентитета

 

„Одлука града Вуковара да укине двојезичне табле, које би биле исписане на латиничном и ћириличком писму, не обезбеђује очување језичког идентитета припадника националних мањина, културну и језичку разноврсност, као дела европске и светске културне баштине“, каже се у писму које је заштитник грађана Саша Јанковић упутио пучкој правобранитељици Републике Хрватске Лори Видовић поводом поновне актуализације проблема равноправне употребе ћирилице у Вуковару.

„Дужан сам да посебну пажњу обратим на поштовање права и слобода припадника националних мањина, између осталог и хрватске националне мањине која живи у Републици Србији. Сагласно томе, у континуитету, посебну пажњу обраћам на доследну примену закона који штите језичка права националних мањина у Србији,  ценећи значај службене употребе мањинског језика за остваривање права грађана“, навео је српски омбудсман.

На крају писма Јанковић је изразио веру да ће правобранитељица „искористити пун опсег својих надлежности уколико процени да је неопходно“.

Опширније

24. август 2015.  

Посебан извештај Заштитника грађана о остваривању права потрошача-купаца електричне енергије са препорукама

 

Стари, дотрајали и небезбедни електроенергетски објекти су и даље у употреби, непоштовање законом утврђених рокова, нејасно образложене одлуке, неефикасно и неблаговремено поступање по пријавама кварова, непоштовање правноснажних и извршних одлука судова… То су само неки од пропуста које је Заштитник грађана утврдио контролом законитости и правилности рада енергетских субјеката и Министарства рударства и енергетике, а поводом великог броја притужби грађана.

Опширније

19. август 2015.  

Лекарска служба у КПЗ Сремска Митровица није омогућила делотворну заштиту од злостављања осуђеника

 

Недостаци у раду лекара у Казнено-поправном заводу у Сремској Митровици довелису до повреде права осуђеног на приватност и онемогућили делотворну заштиту од злостављања, утврдио је Заштитник грађана.

Опширније

16. септембар 2015.  

Извештај о посети Казнено-поправнoм заводу за малолетнике у Ваљеву

 

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, у Казнено-поправном заводу за малолетнике у Ваљеву извршене су адаптације/реновирања десног крила објекта „Интернат”, кухиња и трпезарија. Такође, одређене адаптације извршене су и у Одељењу за појачани надзор (ОПН), обезбеђена је надстрешница на шеталишту за осуђена лица у ОПН-у, а предузете су и мере у циљу боље покривености Завода системом видео надзора. Евиденције о поступању по притужбама и жалбама лица лишених слободе сада се воде уредније, а третмански рад према осуђеним лицима је интензивиран, посебно када су у питању осуђени на казну малолетничког затвора. Поступајући по препорукама Заштитника грађана, Завод ће од октобра 2015. године започети и са периодичним лекарским прегледима лица лишених слободе на три месеца.

Опширније

11. септембар 2015.  

Општина Обреновац дуже од девет година не одлучује по захтеву

 

Општинска управа Обреновца дуже од девет година није одучивала по поднетом захтеву нити поступала по налозима и примедбама Министарства финансија, утврдио је Заштитник грађана.

Опширније

23. септембар 2015.  

 

Мишљење Заштитника грађана на Нацрт закона о спорту

 

Заштитник грађана налази да Нацрт закона о спорту значајно унапређује постојећа законска решења и подстиче развој спорта у Републици Србији, али истовремено констатује да је потребно да се одређене одредбе Нацрта додатно размотре и прецизирају, стоји у Мишљењу које је упућено Министарству омладине и спорта.

Опширније

23. септембар 2015.  

 

Извештај о посети ОЗ Нови Сад са одговорима органа

 

Поступајући по препорукама Заштитника грађана упућеним кроз Извештај о посети Окружном затвору у Новом Саду, Управа за извршење кривичних санкција упутила је инструкцију свим заводима за извршење кривичних санкција о начину обављања претреса и других поступака према лицима која долазе у посету лицима лишеним слободе. Такође, Управа ће спровести јавни конкурс за пријем у радни однос 40 извршилаца у Служби за обезбеђење у ОЗ Нови Сад.

Опширније

21. септембар 2015.  

Успешно одржана Парада поноса у Београду

 

Заштитник грађана изражава задовољство што је и ове године Парада поноса у Београду одржана без инцидената, и похваљује рад надлежних државних органа који су се свим законитим средствима успешно бринули о безбедности учесника пре, за време и после догађаја.

"С обзиром и на прошлогодишњу мирну Параду поноса, мoжемо опрезно сматрати да је право ЛГБТИ грађана на окупљање у Србији освојено, што је велики симболичан корак на још дугом путу укидања њихове дискриминације. За тај корак органи власти Републике Србије заслужују признање, али остаје оправдан захтев и очекивање да се дискриминација сузбија свакодневно и у мање симболичним, а више животним питањима образовања, запошљавања, здравља, правног уређења животних заједница и, наравно, заштите од насиља на сваком месту", изјављује овом приликом заштитник грађана Саша Јанковић.

Опширније

20. септембар 2015.  

Заштитник грађана покренуо поступак контроле Министарства привреде и Управног инспектората РС

 

Након што је од Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности добио обавештење, Заштитник грађана је покренуо поступак контроле и затражио изјашњењa Министарства привреде и Управног инспектората Републике Србије због непоступања по захтеву за давање информација од јавног значаја из Уговора о управљању Привредним друштвом „Железара Смедерево“.

Опширније

18. септембар 2015.  

Уместо пореског управног акта Општинска управа Алексинац послала обавештење

 

Заштитник грађана је утврдио да је Општинска управа Алексинац, уместо да у форми пореског управног акта одлучи о захтеву за отпис камате, притужиоцу послала обавештење, не пружајући му, при том, упутство о правном средству

Опширније

29. септембар 2015.  

Извештај о посети Прихватилишту за странце и одговор органа

 

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, у Прихватилишту за странце у Падинској Скели обезбеђено је пружање психолошке подршке лицима која чекају депортацију. Такође, Прихватилиште је преко Министарства унутрашњих послова, Управе за заједничке послове, предузело мере ради адаптације просторија намењених за смештај мушких лица и побољшања хигијене у њима.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у августу 2015. године посетио Прихватилиште за странце у Падинској Скели у циљу праћења спровођења препорука НПМ за унапређење поступања према мигрантима/тражиоцима азила у Републици Србији.

Опширније

28. септембар 2015.  

Успоставити систем за редовно испуњавање обавеза установа образовања и јединица локалне самоуправе

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја није успоставило ефикасан систем који обезбеђује редовно и благовремено испуњавање обавеза установа образовања и јединица локалне самоуправе, што је проузроковало блокаду рачуна великог броја школа, утврдио је Заштитник грађана.

Опширније

24. септембар 2015.  

Заштитник грађана, Република Србија

Информације: телефон: 011/2068-100; адреса: Делиградска 16, Србија, Београд, zastitnik@zastitnik.rs,  www.zastitnik.rs