a

Заштитник грађана саопштава и подсећа да је у Републици Србији грађанима загарантовано право на слободу мишљења и изражавања, и да је у Србији цензура забрањена Уставом.

Заштитник грађана изражава забринутост због све чешћих сазнања да се поједине информације и критике повлаче из јавно доступних средстава информисања и информационог простора; због тврдњи новинара да им се „саветује“ да избегавају критику; због текстова уредника медија са државним власништвом који као нормално констатују да највиши државни руководиоци могу „за 15 минута“ да смене комплетно уредништво неких реномираних листова, те због чињенице да грађани бивају позвани на информативне разговоре због наводног ширења панике коју никад нико није приметио, утврдио, ни забележио њене последице.

С тим у вези, заштитник грађана Саша Јанковић истиче да „свако има слободу да буде критичан, да буде `критизер`, да буде оптимиста и песимиста, да верује или не верује, да подржава или оспорава, да ниподаштава, велича или буде равнодушан, да ћути или говори и да ставове и идеје слободно и јавно тражи, прима, даје, размењује и шири. Држава и сви њени органи дужни не само да се сами уздрже од мешања у ту слободу, већ морају да је штите од напада са било које стране и да подстичу њено остваривање. Само ако је то неопходно ради заштите права и угледа других, чувања ауторитета и непристрасности суда и заштите јавног здравља, морала демократског друштва и националне безбедности, слобода изражавања се може ограничити, али то не може да чини свако, већ само законом одређени органи у законом прописаном поступку“, подсећа Заштитник грађана.

Заштитник грађана истиче и да је право свакога да буде обавештен о питањима од јавног интереса, а да је дужност државе и свих органа власти да о тим питањима грађане обавештава истинито, потпуно и благовремено. „Дужност државних органа је да грађанима предочавају чињенице о свом раду и стварају услове да тај рад грађани слободно коментаришу, а не да државни органи и руководиоци оцењују сопствени рад и коментаришу понашање грађана, док грађани трагају за чињеницама и обављају послове из надлежности државних органа и служби“, истиче Саша Јанковић.

Истовремено, у Републици Србији Уставом је забрањена цензура. То значи да нико не сме да спречава ширење информација и идеја путем средстава јавног обавештавања, у шта се поред традиционалних медија данас неминовно убраја и Интернет. Може се спречити само ширење информација и идеја које позивају на насилно рушење Уставног поретка или нарушавање територијалног интегритета Србије, које пропагирају рат или подстрекавају на непосредно насиље или којима се заговара расна, национална или верска мржња или подстиче на дискриминацију, непријатељство или насиље, али то не сме да чини нико сем надлежног суда, у законом прописаном поступку.

e1