a

Комунална полиција града Београда обавестила је Заштитника грађана да је уважила 32 препоруке Заштитника грађана које су упућене након неправилног и незаконитог поступања овог органа према новинарској екипи „Истиномер“ у септембру 2015. године. Заштитник грађана у наредном периоду поред овог, очекује изјашњење Комуналне полиције на препоруке које су упућене у случају поступања према новинској екипи "Крик", као и изјашњења Градске управе на препоруке за разрешење начелника Комуналне полиције.

Комунална полиција ће у будућем раду поступати искључиво у случајевима прописаним законом, односно у случајевима који су у надлежности комуналне полиције. Начелник Комуналне полиције, односно његов заменик, у будућем раду ће без одлагања наложити комуналним полицајцима да престану са поступањем ако су га започели поводом догађаја који није у надлежности комуналне полиције. У супротном, када прими пријаву за догађај који не спада у њену надлежност, без одлагања ће обавестити надлежни орган, стоји између осталог у одговору Комуналне полиције.

Такође, фотографисања и снимања комуналне полиције помоћу техничких уређаја приликом обављања послова из надлежности Комуналне полиције није противзаконито, јер је реч о снимку поступања комуналног полицајца као носиоца јавне службе, каже се у писаној инструкцији начелника Комуналне полиције која је достављена свим комуналним полицајцима. Са препорукама Заштитника грађана упознати су сви руководиоци Комуналне полиције и комунални полицајци као исказ добре намере да се предупреди незаконито поступање, наводи се у одговору Комуналне полиције.

e1