a

Групи грађана ромске националности, њих 31 од чега 12 деце, након што су измештени из својих поплављених домова у неформалним насељима у мају 2014. године, нису на исти начин и у истом обиму и квалитету обезбеђени смештај и друге врсте помоћи и заштите као другим грађанима.

Овим грађанима, укључујући и децу, није пружена здравствена заштита и брига, социјална заштита нити друге услуге и подршка која је неопходна и која је пружана другим грађанима у стању посебне рањивости услед евакуације из поплављених домова, утврдио је Заштитник грађана.

Истога дана ЈП Склоништа доставило је обавештење Заштитнику грађана.

e1