a

У поступку сагледавања правилности и законитости рада Министарства за бригу о породици и демографију и надлежног Центра за социјални рад из Пирота, Заштитник грађана је утврдио низ пропуста на штету права детета и притужитеља који се налази у вишегодишњој бракоразводној парници.

Због утврђених неправилности, Заштитник грађана је упутио препоруку ресорном министарству да у најкраћем року фомира предмет по већ раније дотављеној представци притужитеља о раду Центра за социјални рад у Пироту, као и да изврши надзор над том установом, а притужитељу потом достави и одговор на његову притужбу.   

Од Центра за социјални рад из Пирота затражено је да изврши нову процену о потреби надзора над вршењем родитељског права и да, уколико установи основаност такве мере, обавезно спроводи редовну контролу вршења родитељског права у том поступку. Истовремено је затражено да Градски Центар за социјални рад Пирот убудуће поступа у складу са законом и редовно одговара на сва писана обраћања својих корисника, укључујући и примедбе које му упућују поводом његовог рада.  

e1