a

Мишљење Заштитника грађана на текст Нацрта акционог плана за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025.године, од 2017. до 2018. године

e1