a

Грађанин је скоро девет месеци чекао на решавање његовог захтева за превремену старосну пензију у РФ ПИО. Након интервенције Заштитника грађана, грађанин је пре неколико дана обавештен да је његов захтев решен. На предмету је радила Ана Петровић из стручне службе Заштитника грађана.