a

Захваљујући ангажованости институције Заштитника грађана, Министарство унутрашњих послова је притужиоцу издало лиценцу за вршење послова приватног обезбеђења. Писмо захвалности је упућено Мирјани Антонић из стручне службе Заштитника грађана, која је радила на предмету.