a

На основу препоруке Заштитника грађана, грађанка се обратила надлежном органу и остварила право на добијање исправљеног извода из матичне књиге умрлих. На предмету је радила Ана Петровић из стручне службе Заштитника грађана.