a

Након ефикасне интервенције Заштитника грађана притужиоцу је уручено решење о држављанству. На предмету је радила Мирјана Антонић, запослена у стручној служби Заштитника грађана.