a

Захвалност притужиље што је након интервенције Заштитника грађана за супруга и дете обезбеђено пребивалиште у Србији. На предмету је радила Мирјана Антонић из стручне службе Заштитника грађана.