a

Захваљујући ефикасном раду Заштитника грађана, Републички геодетски завод је брзо донео решење, на основу којег ће притужилац моћи да располаже својом имовином. На предмету је радила Јасна Богосављевић из стручне службе Заштитника грађана.