a

Захваљујући ангажовању Заштитника грађана, порески обвезник је поступио по пресуди и извршио уплату доприноса за обавезно социјално осигурање, након чега је притужиоцу, након више година, омогућено даље остваривање права. На предмету је радила Милена Чоловић из стручне службе Заштитника грађана.