a

Захваљујући ангажовању Заштитника грађана, порески обвезник је поступио по пресуди и извршио уплату доприноса за обавезно социјално осигурање, након чега је притужиоцу, након више година, омогућено даље остваривање права. На предмету је радила Милена Чоловић из стручне службе Заштитника грађана.

panel flajer