a

Притужиља се обратила Заштитнику грађана незадовољна радом Републичког геодетског завода. Како је навела, чекала је две године да јој завод донесе решење о укњижби стана. Захваљујући ефикасности запослених из институције Заштитника грађана отклоњене су неправилности у раду и њен предмет је решен. У писму Заштитнику грађана притужиља је истакла ангажованост запослених у заштити њених права. На предмету је радио самостални саветник Марко Младеновић.