a

Притужиља се обратила Заштитнику грађана забринута што родбина два месеца није могла да ступи у контакт са рођаком, корисницом Дома за смештај одраслих и старијих у Земуну, нити имала било какве информације о њеном здравственом стању. Заштитник грађана је посредством Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, које је одмах спровело надзор над радом дома, помогао притужиљи да добије информације и увери се да је њена рођака, као корисница дома, адекватно смештена и збринута. На предмету је радила виша саветница Тања Длеск.