a

Заштитнику грађана се обратила грађанка која је указала да је њен деда прошле седмице смештен у болницу у Клиничком центру Ниш, и да породица више од пет дана нема никакве информације о његовом здравственом стању. Притужиља је навела да је од пријема њеног деде у болницу, који не користи мобилни телефон, на разне начине покушавала да сазна информације о његовом здрављу, али безуспешно.

Након реакције Заштитника грађана притужиља је у кратком року добила тражене информације. На предмету је радио самостални саветник у стручној служби Заштитника грађана Марко Младеновић.