a

Захваљујући интервенцији Заштитника грађана уклоњена је базна станица мобилне телефоније која је била постављена на крову стамбене зграде у једној београдској општини. Станарка зграде на којој је била постављена базна станица се после вишегодишњег безуспешног обраћања надлежним органима помоћ потражила од Заштитника грађана, наводећи да је антена постављена без претходно прибављених дозвола и израђене студије о процени утицаја на животну средину и захтевајући да се наложи њено хитно уклањање ради очувања и заштите здравља грађана.

На предмету је радила виша саветница у Одељењу за хитно поступање Заштитника грађана Тања Длеск.