a

Након интервенције Заштитника грађана, притужиља је након годину дана чекања остварила право на корекцију решења о утврђивању права на породичну пензију.

На премету је радио Слободан Симић из Одељења за хитно поступање Заштитника грађана.