a

Премештај пацијенткиње је успешно спроведен након што се Одељење за хитно поступање Заштитник грађана укључило у решавање проблема који се појавио приликом смештаја кориснице у здравствену установу. Писмо захвалности за уложени труд и спремност за решавање проблема Заштитнику грађана је упутило Одељење Савски венац Градског центра за социјални рад у Београду, које је истовремено обавестило институцију да је корисница добро прихватила нови смештај и да сарађује са особљем које брине о њој.

На предмету је радио начелник Одељења за хитно поступање Владимир Милошевић са сарадницима Марком Младеновићем и Слободаном Симићем.