a

Притужиља је поднела притужбу на рад енергетских субјеката јер јој није реализован захтев за прикључак објекта на дистрибутивни систем, због одбијања ЈП ЕПС да закључи уговор о продаји електричне енергије са њом. У поступку контроле Заштитника грађана отклоњене су неправилности у раду и притужиљи је објекат прикључен на систем.

На предмету је радила виша саветница у Стручној служби Заштитника грађана Милена Чоловић.