a

У поступку контроле Заштитника грађана отклоњен је недостатак у раду Електродистрибуције Србије због којег су се  притужиоци обратили, након чега су њихови стамбени објекти прикључени на електродистрибутивни систем.

На предмету је радила виша саветница у Стручној служби Заштитника грађана Милена Чоловић.