a

Заштитник грађана покренуо је поступак и извршио надзор над радом Пореске управе како би заштитио права притужиоца над којим су предузете мере   наплате пореских обавеза које датирају из периода дужег од 18 година.

Покретање контроле Заштитника грађана резултирало је сторнирањем пореског задужења за наведени период и укидањем изречене мере за  обезебеђење наплате пореза, што се односи на оптерећење стана притужитеља за висину укупног дуга доспелог за наплату, већег од милион динара.

На предмету је радила виша саветница у Стручној служби Заштитника грађана Јелена Ивановић.