a

Након што је Заштитник грађана покренуо испитни поступак оцене законитости и правилности рада Републичког геодетског завода и упутио препоруке, РГЗ је донео одлуку о жалби притужиоца против решења Службе за катастар непокретности Бечеј.

На предмету је радила саветница у Стручној служби Заштитника грађана Ивана Луковић.