a

Након шест година чекања на одлучивање о поднетој жалби против решења Службе за катастар непокретности Савски венац, грађанка се обратила притужбом на рад Републичког геодетског завода. Заштитник грађана је поступајући по поднетој притужби покренуо испитни поступак оцене законитости и правилности рада РГЗ-а, те је после месец дана орган одлучио о наведеној жалби.

На предмету је радила саветница у Стручној служби Заштитника грађана Ивана Луковић.