a

Након интервенције Заштитника грађана, притужилац је добио решење Министарства унутрашњих послова о његовом захтеву за добијање држављанства Републике Србије, на које је чекао више од годину дана