a

Притужилац се обратио Заштитнику грађана притужбом на рад Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Врњачка Бања због непоступања по исправи јавног бележника-решењу којим је оглашен за наследника. Заштитник грађана је поступајући по његовој притужби затражио достављање релевантних информација, а након тога је наведена служба и донела решење.

На предмету је радила саветница у Стручној служби Заштитника грађана Ивана Луковић.