a

Заменик републичког омбудсмана за лица лишена слободе Милош Јанковић, изјавио је да би држава морала нешто да предузме по питању пребукираних затвора, јер је у последњих пет шест година број осуђеника у Србији порастао са 5.000 на око 11.000.

Очигледно је да постојећи затвори нису довољни за тако велики број осуђеника и држава може да смањи ту непропорционалност изградњом нових капацитета и спровођењем алтернативних мера и санкција, али не и адаптацијом објеката, рекао је Јанковић Танjугу. Према његовим речима, адаптација затворских смештајних просторија доводи до смањивања расположивих капацитета и нарушава безбедност.

„Свако адаптирање подразумева да се из одређених просторија изместе осуђеници, што значи да адаптацијом једног павиљона, ми вршимо нагомилавање осуђеника у другом павиљону. А то се све негативно одражава на безбедност заворског система“, објаснио је Јанковић. Јанковић је нагласио да велики број затвора није грађен за ту намену, као и да нису прављени по јединственој концепцији