a

Обавезна пензија

Држава заснована на начелима социјалне правде, каква је по Уставу наша, не сме терати своје грађане у економску пропаст. И више од тога, када дођу у стање социјалне нужде, мора им помоћи. Што помоћи има мање, то се правичније мора делити.

Велики број радника жали се заштитнику грађана да су под старе дане отерани испод руба егзистенције јер им послодавци годинама нису плаћали рад нити уплаћивали пензијски стаж. Пошто смо се некако изборили с идејом једног министарства да судови ставе на лед тужбе радника за исплате заосталих зарада и уплате стажа, са исте стране кренули су неки нови ветрови: најављено је да ће држава давати помоћ за спајање стажа и вршити повећани притисак на послодавце да уплаћују доприносе. Да би оценили прави домет ових најава, прво би требало знати је ли то став Владе или једна од многих идеја креативног, али у овом случају не баш, и ресорног министра? Затим треба видети на основу којих критеријума ће држава појединим послодавцима помагати у спајању стажа њихових радника, а појединима неће. Битно је и ко ће испуњеност тих критеријума да утврђује и у колико транспарентном поступку? Сме ли уопште држава да се у оваквој ствари различито опходи према својим грађанима, односно да ли раднике у остваривању њихових права на пензију може, како се најављује, да разликује по томе да ли постоје добри економски изгледи за будућност њиховог сада већ бившег предузећа? 

Сетимо се да у Србији постоји обавезно пензијско осигурање и да је уплаћивање у пензијски фонд законска обавеза послодавца. Обавезни фонд је јавни а не приватни, дакле послодавац уплате врши заједници, а не раднику. Откуд онда уопште ситуација да радник сноси штету због тога што послодавац крши закон? Онај ко свој радни стаж може доказати радном књижицом, а висину плате платним листићем морао би остварити право на пензију из обавезног јавног фонда, без обзира на то да ли је држава послодавца терала да поштује закон или не. Ако су идеје министра степеница ка оваквом једином правилном и правичном решењу, онда их треба подржати. Али да идеје не би биле кратког даха, треба изменити закон и у њему записати ново правило, па макар оно важило од, рецимо, 2012. До тада пореске и радне инспекције, које за много ситније пореске прекршаје привремено стављају катанац на фирме, имају времена да заведу ред у уплати доприноса и државу заштите од банкрота.