a

МАЛИ БРОЈ ПРИТУЖБИ НА ЗАТВОРСКЕ УСЛОВЕ

Аутор: И.Тошовић

У Србији на издржавању казне двадесет осам особа са инвалидитетом

НАША ПРИЧА

На издржавању казне затвора у Србији налази се 28 особа са инвалидитетом, а у затворским установама задржавају се само они за чији инвалидитет могу да се обезбеде неопходни услови, кажу за Данас у Управи за извршење кривичних санкција Министарства правде.

Како објашњавају, уколико такви услови не могу да се остваре, ове особе се упућују у Специјалну затворску болницу у Београду.

- Ако се утврди да ни у Специјалној затворској болници нема адекватних услова, особе са инвалидитетом се упућују у специјализовану установу која може да одговори на њихове потребе, а трошкове сноси Управа за извршење кривичних санкција - истичу у овој управи.

Они додају да затворске установе нису довољно прилагођене овим особама, али је у свим сегментима друштва и даље мали број примера прилагођености услова за особе са инвалидитетом било ког типа.

- Међутим, то никако затворске установе не чини специфичним. Било је случајева да смо добијали притужбе особа са инвалидитетом на третман у затворима, али су то више молбе него притужбе да им се изађе у сусрет - наводе у Управи.

Милош Јанковић, заменик заштитника грађана за права лица лишених слободе, каже за Данас да број притужби које заштитник добија од особа са инвалидитетом која су на издржавању казне затвора или у притвору није велики, „што не значи да је ситуација у затворском систему добра“.

- Током контролних посета затворима, заштитник грађана се уверио да управе затвора чине одређене напоре да особама са инвалидитетом омогуће примерен смештај и задовољење њихових посебних потреба - указује Јанковић.

Он објашњава да је заштитник грађана овлашћен да контролише законитост и правилност рада затвора, има право на ненајављене посете и приступ свим просторијама, право на ненадзиран разговор са свим запосленима и свим лицима која се налазе на издржавању казне затвора или у притвору. Јанковић додаје да имају право и на увид у целокупну документацију, без обзира на степен њене тајности.

- Заштитник поступа по притужбама и по сопственој иницијативи, када на било који начин сазна за повреду права особа на издржавању казне затвора или у притвору. Интересантан је случај особе са инвалидитетом - М.Р. Он је због квара инвалидских колица, које управа затвора није хтела да поправи, објавио да је у штрајку глађу од 15. јуна 2009, али је преминуо 30. јуна 2009. од прекомерне дозе хероина - наводи Јанковић.

Како истиче наш саговорник, Уставом Србије прописано је да је забрањена свака дискриминација, па и по основу психичког или физичког инвалидитета.

- Законом о извршењу кривичних санкција прописано је да осуђени са посебним потребама има право на смештај примерен врсти и степену његових посебних потреба. То се односи и на притворенике и прекршајно кажњена лица - напомиње Јанковић.

- Процењује се да је укупни капацитет свих затвора у Србији за максимално 7.000 лица, а у затворима Србије је крајем децембра 2009. било смештено преко 11.000 особа - наводи Јанковић.