a

Аутор: Милош Јанковић

Досадашње реформе правосуђа нису довеле до ефикаснијег рада судова у такозваним притворским предметима. Осим тога, утисак је да се мере притвора често олако изричу, да су непримерено дугог трајања, као и да судови ретко одређују мере попут јемства, које представљају ефикасне алтернативе притвору. Околности које прате извршење мере притвора, повреде претпоставке невиности притвореника, као и услови извршења те мере, у великом броју случајева представљају својеврсну казну пре осуде.

Смештајни и други животни услови притвореника у појединим притворским јединицама и даље нису у складу са важећим стандардима. Капацитети су већином пренасељени, тако да се појединим притвореницима не омогућује простор у спаваоници од најмање осам кубних метара и четири квадратна метра. Није потпуно елиминисана ни појава да поједини притвореници спавају на душецима на поду или троспратним креветима, што обесмишљава идеју о засебном лежају. Поједине просторије притворских јединица су у изузетно лошем стању, руиниране, прљаве и непроветрене. Нарочито је тежак положај непушача који су смештени у истој просторији са пушачима. У појединим просторијама је недовољан и доток природне светлости, а вештачко осветљење је незадовољавајуће, у мери која не омогућује читање без штете по вид.

Притвореници су по цео дан закључани у ћелији/спаваоници. По правилу им се не омогућује да расположиво време током дана проводе ван ћелије, у заједничким просторијама са другим притвореницима са којима им одлуком суда није забрањен контакт. Притвореницима се у највећем броју случајева не омогућује радно ангажовање, нити су укључени у социјалне и културне активности. Иако по важећим прописима притвореници имају право да сваког дана изван затворених просторија проводе најмање два сата, у појединим притворским јединицама не постоје услови за остварење тог права у пуном обиму. Постојећа шеталишта углавном немају адекватне надстрешнице, подобне за заштиту од атмосферских падавина. Такође, нема довољно услова за физичке активности, посебно у време лоших временских прилика.

Присутна је појава да се притвореници који нису раније осуђивани смештају у исту спаваоницу са притвореницима који су раније осуђивани, а не поклања се довољна пажња распоређивању притвореника у зависности од врсте кривичног дела које им се ставља на терет. Наведено није у складу са важећим прописима и може имати далекосежне негативне последице по притворена лица.

Вишегодишњи притвор може довести до значајних поремећаја у брачним и породичним односима притвореника. Охрабрује то што су након бројних притужби притвореника у Окружном затвору у Београду формиране посебне просторије за посету брачног друга, деце и других блиских лица, те да је у протеклом периоду одлуком надлежног суда једном притворенику, који се на извршењу мере притвора налази више од пет година, одобрена брачна посета, без присуства особља или других осуђених.

Жене којима је изречена мера притвора смештају се у притворским јединицама затвора широм Србије. Њихов релативно мали број у једној притворској јединици има за последицу да су поједине од њих током извршења мере притвора, често на дужи рок, практично у усамљењу. Иако у систему извршења кривичних санкција то представља дисциплинску или посебну меру која је строго временски ограничена, у постојећој пракси то је за поједине притворенице редован начин извршења мере притвора.

Аутор је заменик заштитника грађана

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре, у поступку испитивања законитости и правилности поступања, као и примене важећих стандарда према затеченим ирегуларним мигрантима и тражиоцима азила на територији Србије, уочио да органи јавне власти нису установили системски приступ који омогућује ефикасно поступање у складу са важећим прописима и међународним стандардима у области азила и миграција.

Сходно томе, надлежним органима је упутио препоруку да унапреде свој рад у циљу заштите права тражилаца азила, односно ирегуларних миграната, али и ради очувања безбедности свих грађана и остваривања међународне улоге Србије у области миграција.

Према службеним подацима, током 2013. године евидентирано је 5.066 странаца, који су изразили намеру да траже азил у Србији, најчешће су из Авганистана, Малија, Сомалије, Сирије, Алжира... Процена је да је укупни број миграната који су током 2013. прошли преко Србије двоструко већи од броја евидентираних тражилаца азила. Од свих њих, само су 154 поднела захтев за азил, азил су добила два, а супсидијарну заштиту три лица.

Диспропорција између броја лица који су изразили намеру да траже азил и лица која су поднела захтев за азил, нарочито оних који су учествовали у поступку по захтеву за азил, показатељ је да њихов циљ није био добијање азила, већ начин да остваре могућност привременог смештаја у центрима за азил и легализују свој привремени боравак у Србији док не обезбеде могућност за њихов одлазак преко границе у западноевропске земље. Околност да је само у јануару 2014. евидентирано скоро хиљаду странаца који су изразили намеру да траже азил у Србији недвосмислено указује на повећање проблема миграција преко територије Србије.

Наведено може бити и показатељ постојања неформалног система који игра значајну улогу у погледу положаја миграната и њиховог трансфера преко границе у суседне земље.

Забрињавајућа је појава да полиција у највећем броју случајева пропушта да чим затекне та лица започне поступак утврђивања њиховог идентитета. Они се по правилу не спроводе у полицијске станице, не претресају се ради проналажења личних исправа, нити се уносе њихови подаци у прописане евиденције. Углавном се од стране полицијски службеника усмено упућују да самостално оду у неки од центара за азил. Несхватљиво је да хиљаде миграната који немају или скривају личне исправе, без утврђивања њиховог идентитета, претреса и евидентирања, надлежни органи пуштају да самостално, без било каквих ограничења, путују Србијом. Та лица се у највећем броју случаја евидентирају од стране полиције тек након тога што, односно ако приступе у неки од центара за азил и пријаве се на смештај.

На напред описани начин полицијски службеници пропуштају да благовремено примене полицијска овлашћења, као и мере и радње прописане Законом о заштити државне границе, односно Законом о странцима, у циљу удаљења тих лица из Србије, односно ради њиховог смештања у Прихватилиште за странце под појачаним полицијским надзором. Наведено има за последицу да је од претпостављеног великог броја ирегуларних миграната у Прихватилишту смештено само десетак.

Посебно бих указао на појединачне случајеве поступања надлежних органа који кад затекну породицу ирегуларних миграната, оцу прекршајни суд изриче казну затвора у трајању од неколико дана, а за то време се мајка са децом сналази како зна и уме док јој муж не изађе из затвора. Као крајње поражавајуће, неке од њих са својом децом заклон налазе на градској депонији, па и у гробницама локалног гробља у Суботици.

Аутор је заменик заштитника грађана

Грађанима Србије се пласира да права и аутентична моћ не лежи у законима и институцијама, већ да је имају они који су у стању да од било кога за дан направе суперхероја или најгорег криминалца – све у зависности од тога какви су њихови тренутни интереси. Свако од нас само за дан може да буде заоденут у одело хероја или да буде извргнут руглу као "антихерој нације"

"Премоћ политичке воље и популизма над владавином права, слабе институције наспрам снажних политичких центара моћи и личности функционера, слабост и неефикасност правосуђа, манипулације медијима, атрофирана економија и нереформисана администрација, највеће су препреке и изазови који стоје на путу потпунијег остваривања права грађана у Републици Србији."

Ова дијагноза српског друштва данас само је једна од теза из редовног годишњег извештаја заштитника грађана за 2013. годину. Они који јој не верују, лако могу да се увере: на више од 200 страница, уз врло конкретне показатеље и примере, приказано је где и како смо живели у претходној години.

По свему судећи, ни година у коју смо већ прилично загазили неће бити ништа другачија када су у питању људска права. Баш у дану када је заказан интервју са заштитником грађана Сашом Јанковићем, ударна вест је списак са именима противника Срба и Српства објављен на сајту покрета "Наши": "Очигледно да неки појединци и организације сматрају да имају простор да тако нешто јавно кажу и ураде. Држава мора да покаже да апсолутно нема никаквог места повратку екстремног национализма, шовинизма, мржње, идеја о страним плаћеницима, домаћим издајницима, етикетирању на националној основи. Да покаже да Србија није такво друштво, да не допушта и не толерише такву врсту угрожавања људских права својих грађана. Ако држава не реагује, биће угрожена и прекршена људска права свих који су се нашли на овом списку", каже за "Време" Саша Јанковић.

"ВРЕМЕ": Прошле седмице, у медијима је објављено да "Јанковић покреће поступак против БИА због претреса Шарићевог стана". На скупу на којем сте то наводно најавили, причали сте, међутим, о нечему другом.

САША ЈАНКОВИЋ: Претпостављам да велики број грађана Србије не зна шта је тајни претрес. То је једна од тајних мера коју је некада, на основу подзаконских аката и правилника, примењивао Ресор државне безбедности, а потом и БИА. Припадници службе тајно, када нико није код куће, улазе у стан, примењујући посебне вештине и помагала која не остављају траг. Немају за то налог суда, већ само наредбу свог директора. Претресају стан пажљиво, покушавајући да нађу оно што их занима, али враћају све на своје место тако да нико не примети да је претрес вршен. Ако нађу то што траже, тек онда они или полиција, односно тужилац, иду пред судију, траже налог за претрес, са два сведока или у присуству власника улази се у стан и "тражи" оно што је у претходном тајном претресу већ пронађено. Или подметнуто.

Подметнуто?

Нико ван агенције, ни судија а ни сведоци који присуствују "званичном" претресу, не зна да је у стану осумњиченог неко већ био. Суштина тајног претреса је да у ваш стан, кућу, уђе неко из тајне службе, а да то не знате ни ви али ни било који други државни орган сем саме службе. Ништа и нико не може спречити да се том приликом нешто подметне. Сутрадан, када стигне званични налог суда, пред сведоцима се – можда и вашим најбољим пријатељима – са неког скровитог места у вашем стану изваде дискови са педофилским садржајем и нико и ништа не може оспорити нити посумњати да је то заиста ваше.

О тој тајној мери разговарао сам 2007. године, током једне од првих посета БИА, са њеним тадашњим директором Радетом Булатовићем. Подсетио сам тада да Устав Републике Србије из 2006. садржи члан о неповредивости стана, према коме се у стан без дозволе власника може ући само уз налог суда и у присуству власника или два сведока. У стан се, додуше, може ући и без налога суда и без сведока, али само ако је то неопходно ради непосредног лишења слободе учиниоца кривичног дела или отклањања непосредне и озбиљне опасности за људе или имовину, на начин предвиђен законом. Такав улазак, међутим, није тајни претрес – тад се разбијају врата и прозори, бацају шок бомбе, на препад се упада и то се не крије

Констатовали смо тада, директор БИА и ја заједно, да Устав Србије, вероватно због огромне опасности од злоупотреба, не допушта никакву могућност за тајни претрес и директор ми је рекао да га БИА од тог момента брише из свог арсенала тајних мера. Међутим, потпредседник Владе је после хапшења Дарка Шарића таксативно набројао тајне мере које су примењиване у том случају, и међу њима тајни претрес који је, према његовим речима, извршен 25 пута на различитим локацијама! То од мене, као заштитника грађана, захтева да проверим да ли заиста може да се деси да у било чији стан, у било чији простор, без одлуке суда и без ичијег знања (сем ако се о томе накнадно не да саопштење) улазе припадници неке службе. Уколико је тако, Устав Републике Србије се крши, интегритет доказа прикупљених на тај начин је споран, а људска права су угрожена. А ако није тако, дошло је до озбиљног неспоразума приликом обраћања јавности и он се мора објаснити.

Тиме штитите и Шарићева права, без обзира на његов правни статус?

Наравно. Он је оптужен за тешка кривична дела, али је невин док се не утврди супротно. Коначно, мој посао је да штитим права и невиних и правоснажно осуђених. И невини и правоснажно осуђени уживају сва људска права која им Устав Србије и важећи међународни документи гарантују, а која им нису законито и правилно ограничена или су их лишени. Устав не дозвољава тајни претрес ни невином, ни кривом, ни оптуженом ни осуђеном. Дакле, може се ући у нечији стан, али под одређеним условима, прописаним Уставом. То је принципијелно питање које се тиче свих нас. Ако смо спремни да заборавимо на људска права у случају Дарка Шарића, будимо спремни да сутра сви забораве било које људско право у нашем случају.

Све и да неко не мари за људска права, органи власти су дужни да их поштују. Ја сам обавестио БИА да на основу јавно доступних сазнања отварам поступак контроле, тражио сам да ми се стави на увид све што је рађено, разговараћу са директором и припадницима те службе који ће ми објаснити све активности и након тога уследиће оцена да ли је дошло до повреде уставног начела о неповредивости стана или је у питању нешто друго. Већ смо утврдили датум контролне посете, а на основу досадашње сарадње уверен сам да ће БИА поштовати своје уставне и законске обавезе према заштитнику грађана као контролном органу.

Осим тога, проблематично је и што су јавно објављене информације о предузетим мерама.

Свакодневно, обично у истим медијима, имате информације из истрага у току, које су поверљиве и по природи ствари и по закону. Ту су такође информације из база података државних органа које садрже личне податке и који се не би смели појавити у јавности. Ових дана осванула су питања и одговори са полиграфског тестирања заменика директора БИА. И нико те информације не демантује нити, ако су тачне, спроводи истрагу о томе ко је одао поверљиве податке о поступцима у току.

То цурење информација није ексцес, већ правило. Да је у питању ексцес, дешавало би се ретко и тражили би се починиоци међу службеним лицима. Не би се десило, као у случају једне новосадске новинарке, да тужилаштво покреће кривични поступак против ње, већ против државног службеника који јој је тајни податак учинио доступним и тако прекршио закон. А то се никад не дешава.

Цурење података је у ствари један нов метод, преко кога се постижу прикривени циљеви, што за последицу, између осталог, има необјективно, непотпуно и неистинито информисање грађана. Тврдим да је полуинформација опаснија од лажи. Када полуинформација садржи парчић истине, већа је шанса да ће вам неко поверовати, јер препознаје елементе за које зна да су тачни и због тога закључује да и оно што му, или јој, није било познато, такође стоји.

Ту је такође и селективно давање информација. Када дајете тачне информације, али само оне које погодују закључку који желите да неко стекне, а све остало игноришете и не презентујете, то је опет манипулација. Оно што неки новинари ту не схватају јесте ко ту кога користи. Они који сматрају да су врхунски новинари зато што имају извор у некој од служби или у полицији, треба да се запитају ко је ту чији извор, ко је ту чији алат и да ли они заиста служе Уставом загарантованом праву грађана на објективно, потпуно и правовремено информисање, или неким другим интересима. А медијске слободе не постоје саме због себе, већ управо због објективног, потпуног и правовременог информисања грађана.

У својим извештајима често помињете таблоидизацију, али наводите да за њу нису криви таблоиди, већ појединци унутар институција.

Увек ћете наћи неког ко ће да објави шкакљиву информацију и тиме себи дигне тираж, али проблем је када у државним органима постоји жеља да се манипулише јавношћу пласирањем информација, полуинформација и лажи кроз медије. Циљ такве манипулације јесте да у јавности доведе до уверења које институције – укључујући ту и судове – сутра треба само да потврде. Ако којим случајем закључе другачије, ако истину не нађу тамо где је цртају креатори јавног мњења, утолико горе по те институције и биће "поткупљени судија", "корумпирани тужилац", "неспособна полиција". Наравно, у институцијама има мноштво стварних слабости које олакшавају грађанима да донесу овакве закључке. И те слабости као да опстају управо зато да би, кад год затреба, реч суда могла да се омаловажи.

Грађанима Србије се пласира да права и аутентична моћ не лежи у законима и институцијама, већ да је имају они који су у стању да од било кога за дан направе суперхероја или најгорег криминалца – све у зависности од тога какви су њихови тренутни интереси. Понекад због тежине дела која је неко починио не можемо да схватимо колико је таква таблоидизација државе штетна, али свако од нас може да буде жртва таблоида. Свако од нас само за дан може да буде заоденут у одело хероја или да буде извргнут руглу као "антихерој нације". Чак и људи који воде таблоиде, преко којих остварују своје циљеве, треба да знају да ће сутра истим тим оружјем и они бити тучени. Притом, како време одмиче, тренд је да то оружје постаје све теже и све ружније.

Зашто се ова ситуација с таблоидима догађа баш сада, оваквим интензитетом?

У својим извештајима ја сам то степеновао. У извештају за 2012. писао сам о таблоидизацији медија, а у извештају за 2013. оценио сам да смо ушли у нову фазу – таблоидизацију државе. То је већ постало не медијски, већ државни и друштвени проблем. У међувремену, опао је квалитет образовања, све је краће време које људи проведу у међусобном квалитетном разговору, све је краће и време које родитељи посвећују деци, а институције су све незаинтересованије за суштинске резултате рада. Све то заједно, уз сиромаштво, олакшава манипулацију јавним мњењем и чини је пожељнијом у очима оних који су гладни моћи.

Постоје новине, чак и недељници, који себи дозвољавају да коштају 20-30 динара, иако је сасвим јасно да од тога не могу да отплате трошкове. Истовремено, шапатом се говори да поједини власници медија уцењују јавне личности и кажу им: "Ако ми не платиш толико и толико, гледај се идућих месец дана на насловним странама." То је, дакле, процес који је превазишао инцидентну појаву, разгранао се и ушао у саму срж нашег друштва. Ја се само надам да ће клатно, пошто се драстично заљуљало на једну страну, почети да се враћа на другу. Сви причамо о штетности таблоидизације, а сви те медије држе под мишком, коментаришу их и цитирају на друштвеним мрежама, иако их управо то чини релевантним. Таблоидизација се храни нашим страхом од таблоидног, а ми га свакодневно ширимо.

Једна од најпогубнијих последица тога јесте да квалитетни људи, а има их много у свим областима, беже од јавног живота.

У уводном делу Извештаја за 2013. наводите да без обзира на јавно прокламоване европске идеје и циљеве, ситуација у Србији, када су људска права у питању, не одговара тој слици. Има ли некаквог напретка у било ком сектору?

У сваком сектору у понечему има напретка, али та унапређења су неупоредиво мања него што би могла да буду. Када сам представљао Извештај амбасадорима земаља Европске уније, рекао сам да заштитник грађана често не тражи европске, већ српске стандарде. Ми смо у неким областима испод сопствених стандарда, стандарда које смо некада имали или које без посебних мука можемо да имамо.

Ту је, рецимо, одговорност у јавним предузећима. Уколико упоредите мој и извештај повереника за заштиту информација од јавног значаја, видећете да и један и други констатујемо да су јавна предузећа тачке у којима озбиљно мањкају владавина права и одговорност. Од шест препорука које сам упутио јавним предузећима, ниједна није испуњена. БИА испуњава препоруке, војска испуњава препоруке, 88 одсто неправилности које сам утврдио у различитим секторима су исправљене, али је код јавних предузећа тај резултат нула. Неко сада може да каже да је заштитник грађана ту неефикасан. Не, то је начин рада јавних предузећа, а суштински – то је начин рада власти која дозвољава такву неодговорност. Директоре јавних предузећа поставља Влада. Нико, међутим, не позове директора јавног предузећа и не каже му: "Ниси извршио правноснажно и коначно решење повереника, ниси извршио ниједну препоруку заштитника грађана, наносиш нам политичку штету, рушиш владавину права и правну државу, изазиваш гнев и неповерење грађана у институције. Склањамо те." Ако се то никада не деси, а није се до сада десило, јасно је да су јавна предузећа – као места концентрације велике количине новца и интереса – зона која је изузета из владавине права и да су под патронатом политике.

Након објављивања Извештаја и након што сам са министарком енергетике успоставио веома добар радни однос, директор ЕПС-а је дошао код мене са сарадницима и обећао битну промену односа. Видећемо да ли ће до тога доћи. Али, то не треба и не сме да буде резултат нечије добре воље или личног односа, него резултат владавине права и поштовања елементарних етичких норми у раду.

Где је још посебно лоше стање?

Министарство унутрашњих послова извршава препоруке заштитника грађана када је реч о појединачним проблемима, пропустима на штету појединаца. Али, истовремено постоји толико сазнања о дубоко криминалним и опасним активностима, о неодговорности и нерационалности у структури МУП-а, а нико ништа не предузима. Ту видим уназађење у односу на раније периоде. Чини се да поједини делови Полиције не одговарају хијерархијски онима којима би требало да одговарају, него да имају неке своје налогодавце или да су сами себи налогодавци. Примећује се да институционални оквир рада више није онакав какав је некада био. Неки људи мисле да су недодирљиви, а пракса им то и доказује.

Добио сам, рецимо, доста сазнања о озбиљним неправилностима у Жандармерији, али на нивоу Министарства нико није показао интерес да се тим питањима озбиљно позабави. Не причам о ситуацији када полицајац у Пријепољу не примени неку меру на одговарајући начин, па се грађанин пожали, то се исправи и уручи му се извињење. Причам о томе да ли у МУП-у постоји спремност да се анализирају организационе, системске ствари и непоштовање закона. С једне стране, безбедносне провере су такве да човек чија је мајка издавала чекове без покрића не може да се запосли у МУП-у. С друге стране, када се против припадника Жандармерије води кривични поступак, или се већ утврди да је крив, у МУП-у кажу: "Не знамо да ли имамо право да га отпустимо." Чекајте, па то је скандал!

Шта ће сада бити с Вама? Мислите ли да ћете остати на овој функцији?

Тражили сте – гледајте! Нико ме није натерао да будем заштитник грађана. Нисам пре седам година очекивао да ће бити овако тешко, мислио сам да ће бити више суштинске сарадње са, пре свега, Владом, али тако је како је и мени сигурно није најтеже. Мој посао је да јасно идентификујем и проверим, да упрем прстом у ствари које су у начину вршења власти лоше. Не жмурим, не заобилазим непријатне теме. Заштитник грађана је савест државе, а на класичним гранама власти је да одлуче да ли ће да слушају своју савест.

Имам ограничен мандат и за три године ћу да тражим посао, немам сталност функције. С друге стране, судије и тужиоци имају сталност функције. Од њих сам очекивао да ће, с обзиром на ту гаранцију за себе, бити спремнији да се супротставе најгорим и најопаснијим тенденцијама у друштву.

Да ли због онога што радите и како радите трпите било какву врсту притиска?

Плаћен сам да притиску не подлежем. Директни притисци у виду позива постојали су током првих година, а сада су посредни: преко буџета, преко недавања сагласности за запошљавање неопходних људи – број истражитеља у служби заштитника грађана мањи је него број инспектора у филијали пореске управе у омањем граду. Сада имам проблеме са зградом у Карађорђевој улици која је одлуком Владе дата на коришћење заштитнику грађана, и треба да се уселимо када буде реновирана. Међутим, из новина сазнајем да се у њу после реновирања усељава фирма која се бави "Београдом на води".

То јесте притисак. Замислите да неко неком другом државном органу уђе у зграду, а да га и не обавести? Да ја затим позовем председника привременог органа града Београда Синишу Малог и да се он не јавља на телефон?

Али, истовремено, могао сам да позовем неког на много значајнијој функцији и да се он јави у пола ноћи. Ту се види да постоји мањак система и институционалног поретка, односно да је све питање личног односа и личног схватања одговорности и положаја. Може неко да ми се свиђа или не свиђа, али ја морам да се јавим државном секретару, председнику, министру. То исто тако подразумева и да они морају да се јаве заштитнику грађана.

Да ли Александар Вучић спада у оне које можете да позовете у пола ноћи?

Нисмо имали потребу да се чујемо у пола ноћи, тако да нисам био у тој ситуацији.

Тамара Скроза


ТВ Пинк, 30.03.2014: Покренут предистражни поступак против организације Наши

СПИКЕР: Тужилаштво за високотехнолошки криминал покренуло је предистражни поступак против организације „Наши“ због објављивања списка такозваних србомрзаца и издајника међу јавним личностима. Поступак је покренут због сумње да је извршено угрожавање сигурности као и расна и друга дискриминација. Из покрета „Наши“ одговарају да је њихов покрет предмет медијске хајке због спорног списка и најављују да ће о свему обавестити међународну јавност. Покрет „Наши“ подржали су радикали и Национални покрет „Образ“.

ДАРКО НИКОЛИЋ (РЕПОРТЕР): Глумци, режисери, писци, политички аналитичари, само су неки од 30 јавних личности чија су се имена нашла на листи Покрета „Наши“, прозвани као наводни србомрсци и издајници. Појединци чија се имена налазе на спорном списку цела ситуација подсећа на нека давно прошла времена када се због сличних ствари одлазило у затвор и логоре.

ДРАГОМИР АНЂЕЛКОВИЋ (аналитичар): До сада сам се више пута налазио на разним списковима где су ме оптуживали да сам националиста и русофил. Ето сад сам доживео да ме оптуже да сам србомрзац и издајник. Генерално мислим да су спискови бесмислица. Ако имате о некоме нешто да кажете радите то аргументовано, радите то на аналитички начин а не паушалним оценама.

БОРКА ПАВИЋЕВИЋ (Центар за културну деконтаминацију): Било би занимљиво да неко направи анализу, сад немамо времена за то, у којим моментима кад је неки преломни друштвени тренутак се јављају те листе. То је једна друштвена паралелна историја која је то врста притисака, и шта то, коју то функцију има, да ли има функцију да се појаве спасиоци или шта то сад значи у овом тренутку.

РЕПОРТЕР: Жеља Покрета „Наши“ је да јавности укажу на људе који наводно годинама према српском народу шире говор мржње и нетрпељивост највероватније ће одвести на оптуженичку клупу.

САША ЈАНКОВИЋ (заштитник права грађана): Могу да будем само изузетно задовољан што је Тужилаштво, Републичко тужилаштво покренуло по сопственој иницијативи правовремено одговарајући дакле, предкривични поступак зато што је тиме показало да се насиље не тиче само оних против којих је уперено већ свих нас.

РЕПОРТЕР: Многе политичке партије и друштвене организације осудиле су ширење мржње и нетолерантног понашања „Наших“, и позвали државу да узме у заштиту све оне који се налазе на списку. А заштиту ће тражити и из Покрета „Наши“, и то ни мање, ни више него од међународне заједнице због наводног политичког прогона и угрожавања безбедности уколико не дође до хитног процесуирања особа са њиховог списка. Спорна листа послата је на адресу амбасаде Русије у Београду од које се захтева са особама са списка забрани улазак у ту зeмљу.

Прва српска ТВ, 29.03.2014: Позив на линч активисткиња Жена у црном и списак

ВОДИТЕЉ: Тужилаштво за високотехнолошки криминал покренуло је предистражни поступак поводом позива на линч активисткиња „Жена у црном“ и против за сада непознатих лица која су на сајту десничарске организације „Наши“ објавили списак највећих србомрзаца међу јавним личностима. У међувремену ова организација тражи од руског амбасадора Чепуркиња да личности са списка, међу којима су уметници, интелектуалци, борци за људска права забрани улазак у Русију.

ВЕРАН МАТИЋ, (главни и одговорни уредник Б92): Ово је директно цртање мете свакоме од нас на леђима, а неки од нас имају већ мете. Дакле, ја сам под већ четири године, под полицијском заштитом управо због полицијске процене да ми је живот угрожен.

РЕПОРТЕР: Веран Матић један је од 30 јавних личности Србије које се по ко зна који пут налазе на списковима србомрзаца и издајника, коју објављује десничарска организација „Наши“. Од 90-их када је појам издајника постао популаран до данас, епилог оваквих демонстрација мржње сваки пут је исти. Поднесе се кривична пријава и нико не буде осуђен.

ВЕРАН МАТИЋ, (главни и одговорни уредник Б92): Ја у ствари у једном тренутку видим као највећу драму када је реч о овоме управо то што правосудне институције не раде, односно институције не раде.

РЕПОРТЕР: Уставни суд је пре две године одбио да забрани десничарске организације. Забрана би се изрекла онда када би претходно други државни органи спровели све могуће мере које не би биле делотворне.

САША ЈАНКОВИЋ, (заштитник грађана): Веома је тешко суштински спровести забрану. Промени организација име формално и ви морате да водите цео поступак. И, Уставни суд је тада веома опрезно, како то и доликује Уставном суду, поступао у случају забране, а ја сам тада врло отворено рекао забрана је стављање у фрижидер проблема, али не решавање проблема.

МИЛАН АНТОНИЈЕВИЋ, (Комитет за људска права Yуцом): Овде говоримо о казнама које могу бити и затворске. Мислим да то, то може бити једна, једна од порука државе да се за, за прогањање људи, за ширење насиља, за оно што може да изазове тешке последице мора, мора одговарати, да је немогуће остати некажњен.

РЕПОРТЕР: Тужбе су подигнуте. Политичари и државне институције су јавно осудили овај списак. Међутим, да се исти сценарио не би поновио крајње је време да се кривични законик примени. У њему јасно стоји да је расна и друга дискриминација кривично дело, и да онај ко га чини треба да се нађе на списку за затвор, и то од шест месеци до пет година.

РТС, 29.03.2014: Предистражни поступак поводом списка такозваних највећих србомрзаца међу јавним личностима

СПИКЕР: Тужилаштво за високо технолошки криминал покренуло је предистражни поступак против за сада непознатих лица поводом списка такозваних највећих србомрзаца међу јавним личностима који је објављен на сајту „Наши“ као и поводом изјаве на Фацебооку која се односи на удружење „Жена у црном“. Заштитнику грађана и читавом цивилном сектору у осуди су се придружиле и политичке странке.

РЕПОРТЕР: Позив на линч „жена у црном“ освануо је на необичном месту, Фацебоок профилу службеника полиције. Портпарол ПТЈ-а Радомир Попуча изазван најавом обележавања годишњице злочина над Албанцима, поручио је хулиганима из различитих навијачких група да уместо међусобно, обрачунају са припадницима тог удружења. Од изјаве свог припадника полиција се ограђује и најављује дисциплински поступак.

ВАЊА ВУКИЋ (државни секретар МУП-а Србије): МУП не стоји иза тога што је господин Почуча написао на свом, морам да нагласим личном профилу, иначе господин Почуча је ангажован у МУП-у на основу уговора о делу који му истиче средином априла, и наравно опет у договору са дирекцијом полиције, тај уговор му неће бити продужен и за наредни период.

РЕПОРТЕР: У међувремену организација „наши“ на својој званичној интернет страници објављује списак од 30 имена јавних личности које оптужују да су србомрсци и издајници. На списку су се нашли глумци, редитељи, писци, политички аналитичари и новинари. На то су оштро реаговали представници државних органа, појединци, организације. И заштитник грађана од надлежних захтева осуду и казну.

САША ЈАНКОВИЋ (заштитник грађана): У Србији није дозвољено позивати на линч другог, на насиље над другим, неки људи су очигледно помислили, да се Србија вратила у неко ружно време, дакле није увек таква Србија била, био је један период у нашој историји , када је било такво време и управо зато је сад моменат да им се јасно каже не.

РЕПОРТЕР: Осуде и позиви на линч „Жена у црном“ и списку који је направила организација „Наши“ придружиле су се и организације цивилног друштва. Сви траже да се заштите јавне личности и подсећају да су наши већ неколико пута правили сличне спискове и да то никада није кажњено.

Данас, 29.03.2014: ПОРТПАРОЛУ ПТЈ-А НЕЋЕ БИТИ ПРОДУЖЕН УГОВОР

Све учесталији позиви на линч и спискови „неподобних“, МУП осуђује коментаре Радомира Почуче

Трагом

Београд /// Министарство унутрашњих послова најоштрије осуђује коментаре портпарола Противтерористичке јединице (ПТЈ) МУП-а Радомира Почуче, који је на свом Фејсбук налогу позвао на линч организације Жене у црном. Он као портпарол ПТЈ ради по уговору на делу. Почетком априла уговор му истиче, и сигурно неће бити обновљен. За њега у МУП-у Србије нема места, каже за Данас Вања Вукић, државни секретар МУП-а.

Наш лист пренео је Фејсбук статус Радомира Почуче, у којем је на вест да Жене у црном обележавају 15 година од злочина над албанским цивилима на Косову, позвао навијаче да се са њима обрачунају.

„Мислим да ово не би требало да се одржи. Господо хулигани, Делије, Гробари, Радовци, Фирмаши, уместо да трошите песнице између себе, а велики сте родољуби удужите се, и ударите по ономе коме треба...“, написао је Почуча изнад вести о активностима организације Жене у црном.

Портпарол ПТЈ је обрисао спорни статус, али је зато написао нов, упућен нашем листу, који је потом, као и претходни, обрисао.

„Колико сам упознат са Уставом Србије, свако има право на сопствено мишљење и слободу говора. Ако није тако, онда влада једноумље, као у Немачкој 30-их, када је 99,99% те државе обожавало Хитлера. Но, да укажем „букачу“ који лови статусе који се не слажу са „ЕУ-ропском“ политиком, ја као личност која РАДИ као ПР ПТЈ, имам право на сопствено мишљење када НЕ РАДИМ, и једино ако испред Јединице изнесем мишљење – можете ми ставити соли на реп“, писало је у статусу.

Сташа Зајовић из Жена у црном каже за Данас да ће ова организација поднети кривичну пријаву против Радомира Почуче.

– То је једино што можемо да учинимо. Овакве изјаве су заиста забрињавајуће, посебно што долазе од државних службеника. Зато ту исту државу питамо: Када ће покренути дисциплински поступак и кривичну пријаву? Да ли су изјаве Почуче став појединца или јединице коју представља? На овом случају ће се показати да ли имамо правну државу, или њени представници то само декларативно тврде – истиче Зајовићева. Она додаје да се национално-милитантна политика и реторика из деведесетих поново враћа.

– Ово није први напад на Жене у црном. Међутим, претходни случајеви су увек били оцењивани као појединачни, случајни, иако су били алатка безбедносних структура – наглашава Зајовићева.

Заштитник грађана Саша Јанковић написао је на свом Твитер налогу да очекује од МУП-а да утврди аутентичност Фејсбук налога и иницира кривични и дисциплински поступак. Јанковић је упитао и шта ће једној полицијској јединици портпарол.

Почучине претње најоштрије је осудила и повереница за заштиту равноправности Невена Петрушић, која је затражила хитну реакцију надлежних органа.

Наше новине, 29.03.2014: ПОРТПАРОЛ У МУП-У БЕЗ ПОСЛА ЗБОГ ПРЕТЊИ ‘ЖЕНАМА У ЦРНОМ’

Портпарол Противтерористичке јединице МУП Радомир Почуча биће склоњен са тог места након што је на свом Фејсбук налогу позвао навијачке групе да се обрачунају са припадницама НВО „Жене у црном“.

Почуча је на Фејсбуку заправо коментарисао вест да „Жене у црном“ на Тргу републике одржавају скуп којим обележавају 15 година од злочина над албанским цивилима на Косову.

- Мислим да ово не би требало да се одржи. Господо хулигани, „Делије“, „Гробари“, „радовци“, „фирмаши“, уместо да трошите песнице између себе, а велики сте родољуби - удружите се - поделите по пи*ки ономе коме треба да се да по пи*ки - написао је Почуча, иначе дугогодишњи новинар ТВ Пинк, који се након 20 година вратио у МУП као портпарол Противтерористичке јединице.

Не бежи од одговорности

Порука на Фејсбуку је нешто касније уклоњена, а Почуча је за Наше новине потврдио да је он њен аутор, као и да му је посао због овог коментара под знаком питања.

- Све је надувано, али ја никада не бежим од своје одговорности јер сам зрео човек. То што сам написао је моје лично мишљење, а уколико се то види као један од већих проблема у држави, онда то сматрам борбом против магле. Ако Соња Бисерко није проглашена персоном нон грата у Србији, не знам зашто бих ја то био. Одређена ми је пресуда без суђења за један коментар који сам написао у шали, без икаквог позива на линч, како је то малициозно представљено у медијима - рекао је Почуча.

С друге стране, НВО „Жене у црном“ најавила је да ће покренути судски поступак против Почуче. Сташа Зајовић, координаторка ове организације, навела је да ће покренути више акција како би овакве претње и позиви на линч били санкционисани.

Вања Вукић:

Најоштрија осуда

- Акције ћемо покренути на нивоу кривичних пријава, али и преко контаката са представницима међународне заједнице и међународних мрежа за људска права.

Неопходно је извршити притисак на институције како би се онемогућили и спречили овакви напади. Ми смо врло цењене у свету и добитнице многих награда за мир и нико нема права на овакве испаде - оценила је Сташа Зајовић.

Вања Вукић, државни секретар у МУП-у, најоштрије је осудио поступак портпарола и додао да Почучи уговор о делу истиче у априлу и да највероватније неће бити продужен.

- Почуча је свој став изнео на приватном Фејсбук профилу, али МУП најоштрије осуђује његов поступак - изјавио је Вукић.

Јанковић: И кривично и дисциплински

Поводом овог случаја огласио се и заштитник грађана Саша Јанковић.

- Очекујем да ће МУП утврдити аутентичност тог Фејсбук налога. И ако је заиста реч о њиховом припаднику и ако је заиста написао то што је написао, очекујем да ће без одлагања покренути кривични и дисциплински поступак - рекао је Јанковић.

Курир, 29.03.2014: ПОРТПАРОЛ ПТЈ ПОЗВАО ХУЛИГАНЕ ДА ЛИНЧУЈУ ЖЕНЕ!

срамота скандал Радомира Почуче

МУП осудио поступак Почуче, који је на Фејсбуку позвао навијаче да нападну Жене у црном, следи му отказ

БЕОГРАД - Непримерено понашање!

Радомир Почуча, портпарол Противтерористичке јединице МУП Србије, највероватније ће добити отказ због тога што је на свом Фејсбук профилу позвао хулигане да линчују припаднице невладине организације Жене у црном!

Удаљен с посла

Уз вест да Жене у црном обележавају 15 година од злочина над албанским цивилима на Косову, Почуча је написао да обележавање злочина не би требало да се одржи.

- Господо хулигани, Делије, Гробари, радовци, фирмаши, уместо да трошите песнице између себе, а велики сте родољуби, удружите се и поделите по пи. ки ономе коме треба да се подели по пи. ки - написао је он.

МУП је најоштрије осудио поступак портпарола ПТЈ.

- Почуча је свој став изнео на приватном Фејсбук профилу, али министарство најоштрије осуђује његов поступак. Његов уговор о делу истиче у априлу и он највероватније неће бити продужен - рекао је Вања Вукић, државни секретар у том министарству.

Од Почучиног у најмању руку непримереног коментара оградила се и команда ПТЈ, као и њени припадници. Против њега је одмах покренут дисциплински поступак и он је удаљен с посла до окончања поступка.

- Ни ми не можемо да верујемо да је урадио нешто тако и сви га осуђујемо због тога. Јасно је да ће за то морати да сноси последице. Тиме је нарушио тешко грађени углед јединице која је позната по извршењу најтежих задатака у борби против криминала и тероризма - наводи наш саговорник близак тој јединици.

Подносе кривичне пријаве

Сташа Зајовић, координаторка Жена у црном, рекла је да ће поднети кривичне пријаве и да ће контактирати с представницима међународих мрежа за људска права.

Реаговао је и Саша Јанковић, заштитник грађана.

Очекујем да ће МУП утврдити аутентичност тог Фејсбук налога. Ако се испостави да је заиста реч о њиховом припаднику и да је он то написао, биће покренут кривични и дисциплински поступак - рекао је Јанковић.

Дневник, 29.03.2014: СКАНДАЛ ЗБОГ СПИСКА И ПОЗИВА НА ЛИНЧ ОСУДА КОЈА ЈЕ УЈЕДИНИЛА ГРАЂАНСКУ СРБИЈУ

Покрет „Наши” и портпарол у МУП-у Радомир Почуча успели су да у једном дану уједине грађанске покрете, поједине странке, али и велики део грађана у отпору говору мржње и „фашистичким покушајима” обрачунавања с неистомишљеницима.

Наиме, готово истовремено на друштвеним мрежама појавио се списак, не први пут, којим су „Наши” означили „србомрсце” с којима се треба обрачунати, а то је исто на свом „Фејсбук” профилу покушао да започне портпарол Противтерористичке јединице МУП-а Радомир Почуча, позивајући на линч „Жена у црном” јер су најавиле обележавање годишњице страдања Албанаца на Косову.

Повереница за заштиту равноправности Невена Петрушић и организације цивилног друштва најоштрије су осудили те покушаје, затраживши да надлежни органи одмах реагују. Државни секретар у МУП-у Вања Вукић је Почучин поступак осудио и најавио да му вероватно неће бити продужен уговор о ангажману на месту портпарола.

Професор кривичног права Божидар Бановић тврди да се у оба случаја може говорити о кривичном делу угрожавања сигурности, за које је предвиђена казна затвора од осам месеци до пет година. И док се Бановић пита како је могуће да „Наши” и даље постоје јер ова им акција није прва, Невена Петрушић позиве на линч и спискове неподобних сматра скандалозним.

– Отвореним претњама, позивима на насиље и говору мржње треба хитно и одлучно стати на пут – рекла је Невена Петрушић.

Њеној осуди придружиле су се и организације цивилног друштва, Кућа људских права, као и медијска удружења, странке – ЛДП и ЛСВ, а „Жене у црном” најавиле су судски поступак против Почуче, али и шире акције.

Коментаришући ове инциденте, криминолог Добривоје Радовановић је рекао да су у оба случаја затајили сви – од породице до Тужилаштва и суда, али и они који су регистровали такву организацију, „који су омогућили да постоји та организација и који сада не могу да нађу начина да је укину”.

Занимљиво је и запажање заштитника грађана Саше Јанковића, који је, осудивши оба поступка, скренуо пажњу на један, како је навео, мање битан, али не и небитан детаљ, а то је: шта ће једној полицијској јединици уопште пи-ар, ако су вести тачне.

Почуча је путем свог „Фејсбук” профила 25. марта позвао навијаче „Црвене звезде”, „Партизана”, „Рада” и „Војводине” да „не троше песнице између себе”, већ да се удруже и претуку „Жене у црном” које су на Тргу републике у Београду раније обележиле 15 година од злочина над албанским цивилима на Косову. „Наши” су, такође путем друштвених мрежа, поставили нови списак неподобних и „србомрзаца”, на којем су се нашле многе познате јавне личности попут Мирјане Карановић, Горана Марковића, Светислава Басаре, Верана Матића, Наташе Кандић, Биљане Србљановић, Горчина Стојановића, Латинке Перовић, Борке Павићевић, Бранка Радуна, Владимира Арсенијевића, Ивана Вејводе, Срђе Поповића...

Слободна Европа, 29.03.2014: У Србији нови позиви на линч

СПИКЕР: У Србији нови позиви на линч и насиље против активиста невладиног сектора и спискови неподобних јавних личности које објављују ултрадесничарске организације. Овога пута, додатно забрињава чињеница што је позив хулиганима да прекину насилно недавни скуп невладине организације Жене у црном послао портпарол једне јединице МУП-а Србије.

Док у том министарству обећавају кажњавање одговорних, невладин сектор не крије забринутост, најављујући подношење кривичне пријаве. Позиви на линч и насиље према припадницима цивилног сектора и антиратним активистима у Србији добили су нову димензију, јавним иступом портпарола Противтерористичке јединице полиције Радомира Почуче који је хулигане, путем друштвених мрежа, позвао да насилно спрече комеморативни скуп Жена у црном којим су недавно на Тргу Републике у Београду обележиле петнаестогодишњицу злочина војних и полицијских снага над Албанцима на Косову. Полицијски службеник Почуча је, реагујући на медијске најаве о перформансу активисткиња и активиста те невладине организације, са свог Фејсбук профила од хулигана, чланова неколико навијачких група, користећи се вулгарностима, затражио да удруже снаге против чланова тог мировног покрета. Ставови које је јавно изнео овај некадашњи новинар овдашње телевизије Пинк, и не тако давно модератор митинга СРС-а Војислава Шешеља (коме се због ратних злочина суди у Хагу), позивајући хулигане на обрачун са мировним активистима, наишли су на оштре осуде у Министарству унутрашњих послова. Државни секретар у МУП-у Вања Вукић каже за РСЕ да ће надлежни испитати његову одговорност, док му уговор о делу на основу кога је запослен у министарству ускоро истиче и највероватније неће бити продужен.

ВАЊА ВУКИЋ (државни секретар у МУП-у): Наравно да је опасно. Још једном понављам да се ради о његовом приватном Фејсбук налогу, да то апсолутно није став МУП-а. Још једном понављам да МУП најоштрије осуђује такве изјаве и у складу са

тим господин Почуча ће бити и санкционисан.

СПИКЕР: Поменути комеморативни скуп, којим су Жене у црном у среду реконструисале злочине почињене на Косову, протекао је без инцидената – уз уобичајено полицијско обезбеђење које прати све њихове догађаје оваквог типа. Међутим, овакви позиви на насиље и линч, упозорава представница ове невладине организације Сташа Зајовић, указују на то да Србија још није раскрстила са обрачунима против дела друштва које мисли другачије. Посебно је забрињава чињеница што је овога пута позив на насиље

екстремистима стигао из саме полиције.

СТАША ЗАЈОВИЋ (представница Жена у црном): Не постоји политичка воља да се заиста направи један добар заокрет, са једном политиком која је демонизовала, стигматизовала и позивала на линч другачије мислећих и која се на један начин обраћа спољњим факторима, а у пракси се потврђује да на унутрашњем плану има намеру да води и води сасвим другачију политику. Заправо са тог вербалног нивоа сада може да пређе, и то са највишег институционалног нивоа, што је посебно забрињавајуће.

СПИКЕР: Поводом овог инцидента на друштвеним мрежама огласио се заштитник грађана Саша Јанковић који је затражио покретање дисциплинског и кривичног поступка, истовремено се јавно упитавши зашто је једној полицијској јединици потребан портпарол.

Такође одговорност траже и представници невладиних организација, међу којима и Комитет правника за људска права, чији представник Милан Антонијевић најављује подношење кривичне пријаве због изазивања дисркиминације.

МИЛАН АНТОНИЈЕВИЋ (Комитет правника за људска права): Ми ћемо знати какво је ово друштво и у каквој држави живимо у оном тренутку када се види каква ће бити реакција надлежних органа на кривичну пријаву коју ћемо поднети. Сматрамо да је ово изузетно озбијан инцидент, да неко са овакве позиције допусти себи да позива оне за које знамо да су спремни и способни да учине нека кривична дела, да се обрачунавају са онима који штите људска права.

СПИКЕР: У истом дану када је путем медија и друштвених мрежа прострујила вест о позиву на обрачун са невладиним мировним активистима, у овдашњој јавности освануо је још један у низу спискова ултрадесничара, овога пута организације “Наши” у коме су 30 јавних личности, међу којима су глумци, драматурзи, новинари и невладини активисти, означени као србомрсцима и издајницима због

промовисања права мањина и критиковања недоследности и екстремизма у друштву. Међу њима је и прослављени редитељ Горан Марковић, који нам је тим поводом помало иронично рекао да је почаствован тиме што се нашао на таквом списку еминентних људи.

ГОРАН МАРКОВИЋ (редитељ): Није први пут, већ неколико пута сам се налазио на сличним списковима које припремају разноразни безначајни људи. Занимљиво је да сви ти људи који праве те спискове заправо су људи који немају никакав идентитет, ништа не представљају. Него једноставно покушавају тиме што ће некоме залепе етикету да је издајник, било шта ураде сами са собом. Ја не могу ништа друго да радим, него да радим свој посао и да верујем да то што радим има неки смисао, да то што некад критикујем свој народ претставља доказ да га волим и да сам патриота.

СПИКЕР: Објављивање овог списка изазвало је оштре реакције Независног удружења новинара Србије и поверенице за заштиту равноправности Невене Петрушић који су од државе затражили заштиту оних који су тиме жигосани.

ТВ Б92, 28.03.2014: Жене у црном тужиће Радомира Почучу

МУП најоштрије осуђује поступак портпарола Противтерористичке јединице МУП-а Радомира Почуче, који на Фејсбуку позива на линч Жена у црном, изјавио Вања Вукић. Државни секретар тог

Министарства је рекао да Почучи уговор о делу истиче у априлу и да највероватније неће бити продужен. "Почуча је свој став изнео на приватном Фејсбук профилу, али Министарство најоштрије осуђује његов поступак", казао је Вукић. Почуча је на свом профилу на Фејсбуку на вест да "Жене у црном" обележавају 15 година од злочина над албанским цивилима на Косову, позвао навијаче да се обрачунају са тим мировним покретом. он је на свом Фејсбук профилу на вест да Жене у црном обележавају 15 година од злочина над албанским цивилима на Косову, позвао навијаче да се обрачунају са Женама у црном. "Мислим да ово не би требало да се одржи.

Господо хулигани, Делије, Гробари, радовци, Фирмаши, уместо да трошите песнице између себе , а велики сте родољуби удужите се", написао је Почуча и наставио позив на линч у вулгарном тону.

Невладина организација "Жене у црном" саопштила је да ће покренути судски поступак против портпарола Противтерористичке јединице Министарства унутрашњих послова, који је на друштвеној мрежи Фејсбук позвао на линч те организације. Покретање поступка против Радомир Почуче очекује и заштитник грађана Саша Јанковић. Иначе, Почуча је био дугогодишњи новинар ТВ Пинк да би се након 20 година вратио у МУП као Портпарол противтерористичке јединице на одређено време.

РТС, 28.03.2014: Стоп насиљу

РЕПОРТЕРКА: Тим заштитника грађана боравио је у Новом пазару, како би проверио колико институције сарађују у спречавању насиља над женама и у породици. Да подсетимо, у том граду тај вид насиља је у порасту. Женама и члановима породице неопходна је подршка да пријаве насиље, како би починилац био кажњен, кажу у надлежним институцијама.

Радио Студио Б, 28.03: Осуде због позива на линч Жена у црном и списка

СПИКЕР: Повереница за заштиту равноправности Невена Петрушић, организације цивилног друштва, као и заштитник грађана Саша Јанковић најоштрије су осудили објављивање списка са именима људи које је организација СНП Наши означила као србомрсце, као и позиве на линч “Жена у црном” који су објављени на ФБ страници портпарола противтерористичке јединице МУП-а Србије, Радомира

Почуче. Повереница је затражила хитну реакцију надлежних органа и у саопштењу достављеном медијима оценила да је скандалозно да се у Србији и даље појављују такви спискови. Удружење грађана СНП Наши објавило је данас на свом сајту списак

30 јавних личности Србије које су оптужили да су србомрсци и издајници, а међу њима су се нашли и глумци Мирјана Карановић, Никола Ђуричко, режисер Горан Марковић, књижевник Светислав Басара. Такође портпарол противтерористичке јединице Србије, Радомир Почуча преко свог ФБ профила 25. марта позвао је навијаче Црвене звезде, Партизана, Рада и Војводине да не троше песнице између себе већ да се удруже и претуку “Жене у црном” које су на Тргу републике у Београду обележиле 15 година од злочина над албанским цивилима на Косову.

РТС,  28.03.2014: Једногласна осуда Почуче и Покрета "Наши"

СПИКЕР : Некако смо већ навикли да спискове такозваних србомрзаца, страних плаћеника и шпијуна, повремено објављују углавном исти покрети и организације. Један такав списак покрета Наши, али и изјава портпарола Противтерористичке једине МУП - а Радомира Почуче, данас су ујединили цивилни сектор. Сагласни су, Почуча и СНП Наши починили су кривично дело угрожавања сигурности и надлежни морају да реагују.

РЕПОРТЕР : Позив на линч Жена у црном, освануо је на необичном месту, фејсбук профилу службеника полиције. Портпарол Противтерористичке јединице Радомир Почуча, изазван најавом обележавања годишњица злочина над Албанцима, Почуча је поручио хулиганима из различитих навијачких група да се, уместо међусобно, обрачунају са припадницама тог удружења.

ВАЊА ВУКИЋ, (државни секретар МУП-а Србије) : Господин Почуча је своју изјаву ставио на приватан Фејсбук налог и да се МУП и Дирекција полиције ограђују таквог чина. Почуча је у МУП-у ангажован на уговор о делу који му истиче у априлу и највероватније, односно у договору са Дирекцијом полиције, тај уговор му неће бити продужен. У међувремену он је дао изјаву пред дисциплинским старешином који ће покренути поступак против њега.

РЕПОРТЕР : У међувремену, организација СНП "Наши" на својој званичној интернет страници објављује списак од 30 имена јавних личности које оптужују да су србомрсци и издајници. На списку су се нашли глумци, редитељи, писци, политички аналитичари, новинари. На то су оштро реаговали представници државних органа, појединци, организације. Повереница за равноправност Невена Петрушић тражи заштиту права грађана и позива надлежне да не дозволе да се овакве ствари понове.

НЕВЕНА ПЕТРУШИЋ, (повереница за заштиту равноправности) : Скандалозно је да се у Србији и даље појављују такви спискови и скандалозно је да овакве коментаре чујемо кад је реч о онима који користе своје право да изразе своје мишљење. Ово је заправо једна отворена претња, позив на насиље, позив на линч.

РЕПОРТЕР : И заштитник грађана Саша Јанковић од надлежних захтева и осуду и казну.

САША ЈАНКОВИЋ, (заштитник грађана) : У Србији није дозвољено позивати на линч и на насиље. Неки људи су очигледно помислили да се Србија вратила у неко ружно време, није Србија увек таква била, био је то један период у нашој историји, и зато је сада време да им се каже - не.

РЕПОРТЕР : Осуди позива на линч "Жена у црном" и списку који је направила организација СНП "Наши" придружиле су се и организације цивилног друштва. Сви траже да се заштите јавне личности и подсећају да су Наши већ неколико пута правили сличне спискове и да то никада није кажњено.