a

Заштитник грађана, реагујући на трагичну смрт петнаестогодишњег штићеника Дома за лица ометена у развоју Кулине, изражава најдубље жаљење због губитка младог живота и упозорава на неопходност детаљног испитивања узрока који су до ове трагедије довели.

Надгледајући начин збрињавања деце у установама социјалне заштите, Заштитник грађана је више пута до сада указаo да је потребно унапредити смештај деце и развити механизме ванинституционалног, породичнoг смештајa, кроз хранитељствo, старатељствo и усвојењe; a да се, до окончања поступка деинституционализације, децa у установама одвоје од одраслих корисника и повећа број стручних и других радника.

Заштитник грађана поново истиче да је Република Србија гарант опстанка и развоја сваког детета које живи у њој, и дa je дужна да посвети посебну пажњу деци са сметњама у развоју и обезбеди им квалитетан, безбедан и миран живот. Ради остваривања и заштите ових основних права детета, Заштитник грађана наставиће да прати рад надлежних органа у овом случају.