a

Заштитник грађана Саша Јанковић и покрајински секретар за здравство Атила Ченгери разговарали су данас о пропустима у раду Института за онкологију у Сремској Каменици које је у поступку контроле утврдио Заштитник грађана.

Јанковић је Ченгерију презентовао документе који доказују да је Институт наплаћивао пацијентима услуге које су обухваћене обавезним социјалним осигурањем; да се у Институту чији су капацитети ограничени и током 2010. године лече страни држављани, те да су прекршене одредбе закона које прописују услове и начин организовања допунског рада.

Ченгери је Јанковићу предочио да Покрајински секретаријат за здравство до сада није био обавештен о пропустима од којих је неке инспекција Министарства здравља утврдила још априла 2009. године.

Заштитник грађана је Покрајинском секретаријату 15. новембра упутио формалну препоруку да, као надлежни орган оснивача, утврди одговорност руководства Института за онкологију Војводине у Сремској Каменици, због утврђених незаконитости и неправилности у раду. Самом Институту изречена је препорука да без одлагања усагласи свој рад са законом, а Министарству здравља да убудуће о утврђеним пропустима и инспекцијским налазима редовно обавештава осниваче здравствених установа. Јанковић је захтевао и пуну заштиту радника и бивших радника Института који су му указали на неправилности и незаконитости.

У разговору је, на позив Јанковића, учествовала и покрајински омбудсман Анико Мушкиња Хајнрих.