a

Поштовање права особа са инвалидитетом је законски добро регулисано, али се у пракси загарантована права често не примењују због бирократских  препрека. На такав закључак упућује и више од сто притужби особа са инвалидитетом које је Заштитник грађана примио у 2010. години. Једна четвртина притужби је успешно окончана и грађани су остварили своја права.

Заштитник грађана наглашава да је свесрдна помоћ државе неопходна не само да би се решили проблеми са којима се суочавају особе са инвалидитетом, већ и да би се у скорој будућности створили услови за смештај и другу неопходну помоћ лица са инвалидитетом изван затворених институција.

Поводом 3. децембра, Међународног дана особа са инвалидитетом, заменица заштитника грађана др Зорица Мршевић истиче да је неопходно да све институције и појединци, у домену својих могућности и овлашћења, дају максимум како би се поштовали достојанство, права и добробит особа са инвалидитетом. Посебно је важна њихова интеграција у све сфере друштвеног живота.

Заштитница грађана је више пута истицала да су особе са инвалидитетом несумњиво једна од најугроженијих категорија која захтева посебну пажњу свих друштвених актера. Током 2010. године она је реализовала 15 контролних посета у којима су смештене особе зависне од туђе неге и помоћи.