a

zorica - odbor.jpg

Одбор за рад, борачка и социјална питања Народне скупштине организовао је 2  децембра 2010. године Јавно слушање поводом Међународног дана за права особа са инвалидитетом на тему „Испуњена обећања – Примена УН Конвенције о правима ОСИ у пракси“.

Заменица Заштитника грађана др Зорица Мршевић је том приликом изложила искуства Заштитника грађана у заштити права особа са инвалидитетом, са посебним нагласком на проблеме одузимања пословне способности и немогућности испуњења фискалних обавеза државе у погледу повраћаја ПДВа приликом увоза возила. Представила је такође и оне проблеме на које се најчешће односе притужбе које су поднете Заштитнику грађана, као на које указују организације и удружења особа са инвалидитетом.

Ту се пре свега јавља проблематика физичке неприступачности јавних зграда и простора, одређивање новчане накнаде за туђу помоћ и негу, право на инвалидску пензију, недостатак клубова и дневног боравка за особе са инвалидитетом, потребе за правним саветовалиштима, неопходност техничке и сваке друге подршке институција за обезбеђивање услова за рад, запошљавање и задовољавање других, свакодневних потреба.