a

Предлог буџета Заштитника грађана за 2011. годину није већи вишеструко, како су неки медији пренели четири пута, већ је 17% виши од прошлогодишњег, и то из неколико разлога: У 2010. години стручна служба Заштитника грађана коначно је, после више од три године, попуњена већим бројем сарадника, иако и даље не у потпуности, и иако су неки од њих у међувремену отишли у друге органе или приватни сектор, који њихов рад и стручност могу адекватније да вреднују.

Заштитник грађана коначно је, три године после истека законског рока, добио и пристојан простор за рад, али не такав коме нису потребне озбиљне адаптације. Поред плата за нове запослене у Стручној служби (који су такође требали бити запослени још пре три године), највећи део од 17% увећања у односу на претходну годину односи се на планирану куповину лифта, како би канцеларије стручне службе и самог заштитника постале доступне особама са инвалидитетом. Зато су повећане и ставке „текућих поправки и одржавања“, „сталних трошкова“, „социјалних давања запосленима“, а за 10 одсто и трошкови путовања у која спадају и провере притужби на терену. Буџет Заштитника грађана, био је 2010. године 125.678.000 динара, а идуће ће, уколико Народна скупштина то прихвати, бити 146.328.000 динара.