a

Савет републичког Заштитника грађана за права детета разматрао је случај деце српског порекла која су одлуком надлежних органа САД привремено одвојена од родитеља због сумње на занемаривање, емоционално повређивање и сексуално злостављање.

Савет тим поводом истиче да постојање фотографије нагог детета, ни у једном друштву, било оно српско или америчко, само по себи не значи злоупотребу или злостављање детета, али и да нико сем надлежних америчких правосудних органа пред којима је поступак у току, у овом моменту не зна садржину фотографија и околности у којима су оне начињене. Од тога, међутим, зависи да ли је у питању неспоразум, како породица тврди, или постоје озбиљни индикатори за тешке повреде права детета.

Савет подсећа на обавезу свих држава потписница Конвенције о правима детета, као и Факултативног протокола о продаји деце, дечјој проституцији и дечјој порнографији уз Конвенцију, да њихови органи приликом одлучивања о правима детета поступају хитно, нарочито у случајевима који се односе на остваривање права детета на породични живот са родитељима и на заштиту од сексуалног злостављања и искоришћавања. Савет изражава очекивање да ће и поступак у овом случају бити окончан мериторним одлукама надлежних органа САД, у најбољем интересу деце и најкраћем року.

У међувремену, Заштитник грађана апелује на медије да, на основу информација које им дају сродници деце, у јавност не износе детаље којима се, макар и нехотично, повређује право деце на приватност и право на заштиту угледа, части и достојанства детета.

Заштитник апелује и на најширу јавност да се уздржи од доношења преурањених закључака, будући да нити грађани знају детаље случаја, нити ће, у циљу заштите права детета на приватност, икада моћи да непосредно буде упознати са њима и сами цене природу фотографија и одговорност родитеља. Поступци који се тичу деце и у Америци и у Србији затворени су за јавност и спорне фотографије никада не смеју бити објављене.

Заштитник грађана одлучио је да од Министарства спољних послова Републике Србије затражи све информације којима располаже наше дипломатско конзуларно представништво, како би случај могао даље институционално пратити.

У расправи и утврђивању става Заштитника грађана су учествовали: проф. др Невена Вучковић Шаховић, председница Савета Заштитника грађана за права детета и  чланови Савета проф. др Драгица Павловић – Бабић, др Ивана Стевановић, проф. др Жарко Требјешанин, Милена Јеротијевић, као и Саша Јанковић, Заштитник грађана и заменица за права детета Тамара Лукшић – Орландић.