a

Високи савет судства прекршио је према Друштву судија Србије и његовим члановима обавезу поштовања Уставом загарантоване слободе удруживања јер је од тог удружења, позивајући се на непостојећи правни основ, захтевао персоналне податке о раду органа Друштва судија Србије, иако на то нема право.

То је у поступку контроле утврдио Заштитник грађана, поступајући по притужби Друштва судија Србије од 20.10. 2010. године.

Заштитник грађана је, ради исправљања пропуста и из превентивних разлога, у складу са својим овлашћењима препоручио Високом савету судства да се извини Друштву судија Србије.

Документација поступка, која обухвата притужбу Друштва судија Србије, обавештење Заштитника грађана Високом савету Судства и Друштву судија о покретању поступка контроле, информацију Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Заштитнику грађана, два изјашњења Високог савета судства Заштитнику грађана и акт Заштитника грађана о утврђењу пропуста са препоруком и разлозима, доступни су на сајту Заштитника грађана www.zastitnik.rs