a

Заштитник грађана Саша Јанковић изразио је данас задовољство што је Министарство здравља, спроводећи препоруку омбудсмана, обавестило Институт за онкологију Војводина, али и друге здравствене установе, да се оболелима од малигних болести не може наплаћивати лечење у допунском раду и да се допунски рад за специјалистичке и дијагностичке прегледе не може организовати ако постоје листе чекања за пацијенте са упутом.

Јанковић, међутим, изражава разочарење због тога што руководство Института за онкологију Војводина неће одговарати за утврђене пропусте на штету права пацијената. Наиме, Покрајински секретаријат за здравство, поступајући по препоруци омбудсмана да, као оснивач и надлежни орган, одлучи о одговорности руководства Института за онкологију, обавестио је Јанковића да тежина пропуста „у овом моменту није таква да би требало позивати на додатну одговорност руководство Института, посебно имајући у виду да је руководство извршило наложене мере у отклањању неправилности“.

„Ослобађање од одговорности, само зато што се са озбиљним неправилностима по тврдњи одговорних престало, лоша је порука и савесним и несавесним медицинским радницима, и обесхрабрује грађане у нади да у Србији нико не може некажњено кршити њихова основна права“, сматра Јанковић.

Републички Заштитник грађана је, контролишући законитост и правилност рада Института утврдио да су у тој установи од канцера у бржој процедури лечени они који су лечење могли да плате у допунском раду, док су за пацијенте са упутом постојале „листе заказивања“. Утврђено је и да су грађанима Србије наплаћиване услуге које су обухваћене обавезним здравственим осигурањем, као и да је допунски рад обављан без одговарајућих административних сагласности.

Институт за онкологију у Каменици је, поред грађана Србије, лечио и грађане других држава. Медији су пренели изјаву директора црногорског Фонда за здравствено осигурање да је из Црне Горе за лечење, дијагностику и контролне прегледе црногорских држављана за две године српским здравственим установама плаћено 13 милиона евра. Институт је, у још већем броју, у допунском раду лечио оболеле из Босне и Херцеговине – Републике Српске. Новац добијен за допунски рад по постојећим прописима деле медицински радници који су га обављали и здравствена установа у којој раде. У исто време, медији су јавили и да је један од два покварена апарата за зрачење у Институту за онкологију Војводине у Сремској Каменици стајао две недеље због квара, те да је квар отклонио сервисер из Сремских Карловаца, који поправку неће наплатити.

У току су поступци контроле у другим здравственим установама.

Релевантни документи