a

Поводом штрајка запослених у образовном систему институција Заштитника грађана упутила је председницима Синдиката радника у просвети Србије, Гранског синдиката просветних радника „Независност“, Уније синдиката просветних радника Србије и Синдиката образовања Србије апел следеће садржине:

„Заштитнику грађана обратио се велики број грађана забринутих због актуелне ситуације у образовном систему. Грађани истичу да, иако имају разумевања за захтеве просветара, стрепе на који ће се начин наставити и окончати образовање деце у овој школској години.

Делећи у највећем делу став грађана да борба запослених за права из рада и по основу рада не може и не сме да иде на штету остваривања права других – а нарочито деце - Заштитник грађана позива синдикате у просвети и Владу, односно Министарство просвете да што пре нађу заједнички језик како деца и њихово образовање не би трпели ненадокнадиву штету.

Заштитник грађана у потпуности подржава синдикалну борбу за остваривање и унапређење права запослених у просвети, која је већ дуго једна од најзапостављенијих области од општег интереса, али апелује на просветне синдикате да не прибегавају тоталној обустави рада, јер се тиме наноси ненадокнадива штета деци и њиховом праву на образовање.

Сви којима је посао повезан са децом, са тим послом прихватили су и дужност да интересе деце увек стављају на прво место, пре сопствених, и то без обзира да ли им је радно место у учионици или владиној канцеларији. Деца не смеју трпети због одсуства правовременог социјалног дијалога и договора.

Заштитник грађана подсећа да су, сем финансијске деградације наставника што урушава њихову материјалну егзистенцију и ауторитет, дугогодишњи проблеми школства и мањак основних средстава за рад у појединим школама, непостојање фискултурних сала, лоши хигијенски услови, застарели и непрактични програми, недостатак уџбеника и кадрова на мањинским језицима, отпор према инклузивном образовању, те недоследно спровођење образовних реформи.  Све то погађа како ђаке, тако и њихове наставнике, и девалвира значај образовања коме се, иначе, декларативно придаје велика пажња”.