a

Заштитник грађана Саша Јанковић и представници Синдиката лекара и фармацеута Србије (СЛФС) сагласили су се на састанку одржаном на предлог Синдиката, да злоупотребе и неправилности у допунском раду здравствених установа угрожавају права пацијената и да се морају сузбити правилнијим и доследнијим организовањем и спровођењем допунског рада.

Синдикат лекара и фармацеута Србије је изразио пуну подршку напорима Заштитника грађана и других надлежних органа и служби, да се допунски рад обавља у складу са законом, а у корист и пацијената и запослених без угрожавања било чијих права. Истовремено, они који су злоупотребили одредбе о допунском раду за то морају сносити одговорност, закључено је на састанку.