a

Дом здравља Вождовац у Београду спровео је препоруке Заштитника грађана и вратио новац свим пацијентима (њих 54), којима је у периоду од 1. јуна 2010. године до 18. фебруара 2011. године наплаћена здравствена услуга у допунском раду, а била је обухваћена обавезним здравственим осигурањем.

Такође, Дом је обуставио допунски рад за који нема одобрење, а почео је и да без одлагања издаје потврде пацијентима којима у разумном року не може да пружи потребну здравствену услугу. Са том потврдом пацијенти се могу лечити на другом месту и трошкове лечења рефундирати.

Претходно је Заштитник грађана утврдио неправилности у обављању допунског рада на штету пацијената и дао препоруке здравственој установи како да их отклони.

Заштитник грађана Саша Јанковић изражава задовољство због чињенице да је Дом здравља Вождовац поступио по препорукама и истиче га као пример добре праксе у отклањању начињених неправилности на штету грађана. Јанковић је, такође, у недавном разговору са министром здравља Зораном Станковићем, већ подржао захтев медицинских установа које аргументовано укажу на мањак здравствених радника, да им се дозволи запошљавање потребних медицинских кадрова како би се грађанима могла на редован, а не „допунски“ начин пружати правовремена и квалитетна загарантована здравствена заштита.

Истовремено, Јанковић позива и остале здравствене установе у Републици да проуче ток и исход поступка контроле Дома здравља Вождовац, који су доступни на сајту Заштитника грађана, и сами исправе неправилности уколико их у њиховом раду има, не чекајући да републички омбудсман реагује у сваком појединачном случају.