a

Заштитник грађана Саша Јанковић подсећа да Устав захтева да се у Народној скупштини законом обезбеди равноправност и заступљеност полова и представника националних мањина.

„То увек подразумева и примену посебних мера како би се та равноправност и заступљеност у пракси остварила, па и у изборном законодавству, а данас постоје критеријуми шта минимум равноправности значи“, став је републичког омбудсмана поводом актуелне дебате о Предлогу закона о избору народних посланика.

Заштитник грађана апелује да се енергија и време не троше на еродирање већ прихваћених стандарда у погледу људских и мањинских права, тако што се једном руком нешто гради, а другом квари, већ све снаге треба усмерити на остваривање тих стандарда у пракси и животу грађана и грађанки.