a

Пореска управа Министарства финансија обавестила је Заштитника грађана да неће извршити препоруку тог органа  и обуставити принудну наплату доприноса предузетницама на трудничком боловању, иако је Заштитник грађана претходно утврдио да Пореска управа, спроводећи исти закон, протеклих година тај допринос није наплаћивала, и да је таква промена у начину примене закона неправилна.

Заштитник грађана је поступајући по великом броју притужби, утврдио да је Пореска управа Министарства финансија исти закон почела да примењује неповољније по грађанке, о чему их није обавестила на време како би евентуално могле да одјаве своје радње док су на трудничком боловању, а неке труднице су добијале и аконтациона решења о порезу без доприноса, да би им на крају године било затражено да га плате. Филијале Пореске управе различито су примењивале закон у различитим местима.

Због свих утврђених неправилности, Заштитник грађана је препоручио Пореској управи Министарства финансија да закон, као и претходних година у којима је важио, примењује повољније по грађанке, или да предложи његову измену за убудуће. Међутим, Пореска управа обавестила је Заштитника грађана да ту препоруку неће спровести и да ће доприносе наплатити.

Тим поводом заштитник грађана Саша Јанковић оценио је да је таква одлука Министарства финансија – Пореске управе штетна и за грађане и за државу. Инсистирање да се исти закон након неколико година почне примењивати неповољније по грађанке противречи демократском правилу да је поштовање права и слобода грађана највиши принцип у раду сваког органа јавне власти, и супротно је свим стратешким опредељењима Републике Србије о подршци родитељству и приватном предузетништву. Одбијање да се изврше препоруке Заштитника грађана данас у Србији представља реткост. Због свега тога одлука Министарства финансија завређује свако жаљење и осуду, став је републичког заштитника грађана.