a

Заштитник грађана размотрио је и у потпуности подржава захтеве Синдиката радника у просвети Србије да држава њиховим колегама са територије АП Војводине исплати законом предвиђене отпремнине, као што је већ исплатила просветним радницима из других делова Србије.

Законом је предвиђена обавеза Републике Србије да просветним радницима који иду у пензију исплати отпремнине. Упркос томе, Република још није испунила ту обавезу према просветарима са територије Војводине који су пензионисани 2010. и 2011. године.  Тренутно је за отпремнину ускраћено скоро 800 просветних радника са територије АП Војводине.

Проблем је утолико тежи и недопустивији јер су отпремнине исплаћене просветарима из осталих делова Републике.

Заштитник грађана се због тога придружује захтевима просветара и апелује на републичку Владу да нађе начина да испуни своју финансијску обавезу, али и да отклони неравноправност грађана у остваривању права која су загарантована републичким прописима за све подједнако.